The following text is not a historical study. It is a retelling of the event of the witness’s life based on the memories recorded in the interview. The narrative was written by external collaborators of the Memory of Nations.

If you have objections or additions to the text, please contact the chief editor of the Memory of Nations. (michal.smid@ustrcr.cz)

Petr Kozánek (* 1949  )

Komunismus je přímé působení ďábla na zemi

 • narozený 8. května 1949 v Kyjově
 • v srpnu roku 1969 zatčen a měsíc zadržován při protestech proti sovětské okupaci
 • v roce 1973 absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze
 • roku 1981 podepsal Chartu 77
 • občansky se angažoval, psal stížnosti, šířil petice
 • přes hranice s Rakouskem vozil zakázanou literaturu
 • rozmnožoval samizdatová periodika
 • sledovaný Státní bezpečností jako nepřátelská osoba I. kategorie nebezpečnosti
 • v roce 1984 měsíc vězněný ve vazbě a odsouzený k podmíněnému trestu odnětí svobody
 • v listopadu 1989 zakládal Občanské fórum v Kyjově
 • poslancem České národní rady a předsedou rozpočtového výboru
 • zprivatizoval podnik Koryna Koryčany

.

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Příběhy 20. století