Vincent Dorník

* 1929

Full recordings are available only for logged users.

Život môže zmeniť našu cestu, nie naše ciele

Vincent Dorník - z obdobia vojenskej služby v PTP (1950)
Vincent Dorník - z obdobia vojenskej služby v PTP (1950)
photo: z archívu pamätníka

Vincent Dorník sa narodil 29. apríla 1929 v obci Lúčky. Absolvoval ľudovú školu v Lúčkach a Gymnázium Andreja Hlinku v Ružomberku. V roku 1948 nastúpil na štúdium do bohosloveckého seminára v Spišskej Kapitule. Po zásahu štátnej moci proti cirkvám musel štúdium opustiť. V roku 1950 bol povolaný na absolvovanie trestnej vojenskej služby v útvaroch PTP (Pomocné technické prápory). Bol zaradený na najťažšie manuálne terénne práce, 11 mesiacov strávil prácou v Bani Antonína Zápotockého v Orlovej. V roku 1953 bol po vyše troch rokoch vojenskej služby prepustený do civilu. Pracoval ako zamestnanec Okresného stavebného podniku Ružomberok. V rokoch 1964 - 1968 v čase politického odmäku dokončil svoje teologické vzdelanie štúdiom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. V neskorších rokoch pôsobil ako kňaz vo farnostiach Veľké Borové, Chmeľnica, Lisková a Malatiná. V súčasnosti vykonáva duchovnú činnosť na dôchodku v obci Lúčky.