The following text is not a historical study. It is a retelling of the event of the witness’s life based on the memories recorded in the interview. The narrative was written by external collaborators of the Memory of Nations.

If you have objections or additions to the text, please contact the chief editor of the Memory of Nations. (michal.smid@ustrcr.cz)

Milan Dobeš (* 1929  )

Štrngal som kľúčami, ale zmeny pre mňa – vzhľadom na môj vek – prišli neskoro

  • narodil sa v Přerove v roku 1929.
  • v roku 1957 absolvoval odbor maľba na VŠMU v Bratislave.
  • zúčastnil sa na svetových výstavách: Documenta 4 v Kasseli, 1968, ARS ’69, Bienále konštruktívneho umenia v Norimbergu, Májovom salóne v Paríži a mnohých ďalších
  • v roku 1971 realizoval vizuálno-kinetické projekty s American Wind Symphony Orchestra po celých USA
  • jeho umelecký manifest sa nazýva Dynamický konštruktivizmus
  • svoje diela prezentoval v mnohých významných svetových múzeách a galériách
  • v roku 2001 bolo v Bratislave založené Múzeum Milana Dobeša
  • je laureátom Ceny ministra kultúry za rok 2012

.

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Príbehy 20. storočia