RNDr. Ján Bencúr

* 1950

 • „S kamarátom sme sa dohodli, že máme iné dôležitejšie predmety – odborné a že tento komunizmus, čo sa to budeme učiť, však stačí večer si nad to sadnúť, do rána si pozrieme nadpisy a nejaké hlavné veci popozeráme a ideme na skúšku. A pred skúškou hovorím: Reku počúvaj, ale aby sme sa vykecali z tejto politiky, musí nám dobre jazyk ísť. Tak vieš čo, poďme, dáme si po pol deci rumu pred skúškou a jednu kávu. Rum na to, aby si mal odvahu rozprávať, a kávu na to, aby si mal určitú pozornosť. Prišli sme tam a skúšku sme urobili, a obidvaja za jedna. Tak keď sme toto urobili za jedna, tak ideme na politiku týmto systémom. Tak potom sme politiku s tým kamarátom robili presne týmto systémom.“ 21:30 - 22:25

 • „Prišiel Mečiar na ministerstvo vnútra, vtedajší minister Pittner si nás dal zavolať ako námestníkov. Stál som na chodbe a videl som, ako Mečiar ide a taký úžasne zhrubnutý, a sme sa smiali, že má na sebe nepriestrelnú vestu, že sa bojí, aby sa mu niečo nestalo. Ale ozaj bol taký nabalený-hrubý. Prišiel na ministerstvo vnútra, ako znovu premiér, ktorý tam ide robiť čistky. Pamätám si po voľbách, keď bol zvolený Mečiar, tak prišla za mnou skupina z HZDS, že keď prestúpim k HZDS a podpíšem prihlášku k HZDS, môžem zostať námestníkom, nikto so mnou nepohne. Reku: Chlapci, ja sa chcem každé ráno pozrieť do zrkadla, neprichádza do úvahy.“ 1:31:50 - 1:33:05

 • „Keď sme sa schádzali, pozerali sme hlavne, koľko ľudí sa schádza. Dobre, bol generálny štrajk, ale nikto nevedel, koľko ľudí sa tam zíde. Ale bolo to tak, že celá továreň prišla, otvorili sa brány a v podstate všetci šli. Samozrejme, otvorili sa brány aj okresného výboru strany a aj okresný výbor strany tam bol. Čiže ani straníci nevedeli, čo a ako, lebo aj medzi tými straníkmi boli ľudia, ktorých som poznal predtým ako vrstovníkov a poznal som ich názory predtým, ale pretože bolo výhodné byť v komunistickej strane, znamenalo to určité výhody, tak sa dali do služieb komunistickej strany. Mnohých z týchto ľudí som tam videl postávali opodiaľ.“ 1:03:33 - 1:04:24

 • Full recordings
 • 1

  Bratislava, 25.01.2019

  (audio)
  duration: 01:53:09
  media recorded in project Príbehy 20. storočia
Full recordings are available only for logged users.

Ja sa chcem každé ráno pozrieť do zrkadla

Portrét
Portrét
photo: pri ED natáčaní

Ján Bencúr sa narodil 2. apríla 1950 v Dolnom Kubíne-Veľkom Bysterci. Otec bol pôvodne živnostník-podnikateľ, ale po nástupe komunistického režimu ho poslali do Jáchymova. V roku 1965 Ján nastúpil na gymnázium, vtedy Strednú všeobecnú vzdelávaciu školu v Dolnom Kubíne a od 1968 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave biológiu a chémiu a potom ako špecializáciu zoológiu. V roku 1974 nastúpil na Oravský hrad ako správca hradu a zároveň biológ, v roku 1977 prešiel na Správu Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Od 1984 do 1990 vedúci Vlastivedného oddelenia na Oravskom hrade. V novembri 1989 účastník Nežnej revolúcie v Dolnom Kubíne. Od 1990 do 1991 prednosta Okresného úradu v Dolnom Kubíne. Od júna 1991 do 1992 štátny tajomník ministra vnútra Ladislava Pittnera vo vláde Jána Čarnogurského. Od septembra 1992 riaditeľ obvodného úradu práce, neskôr opäť menovaný za prednostu Okresného úradu v Dolnom Kubíne, personálny námestník podniku Texicom v Ružomberku, 2002 sa stal zástupcom primátora Dolného Kubína a 2004 sa stal personálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, od 2006 podnikal v oblasti personálneho poradenstva. V súčasnosti na dôchodku.