Mgr. Peter Bačkovský

* 1955

 • "Mladým sa otvoril svet, oni mali záujem žiť. Čiže až tak necítili s tým štátom a pomery nepozali pred 89. rokom. Samozrejme, mladý človek si chce užiť život, chce cestovať, chce spoznávať. Ale vidíte, koľko ľudí ostalo vonku? Lebo predsa keď je to štát na úrovni a tie žabomyšie vojny tam nie sú a vie sa o seba postarať, ten návrat veľmi ťažko pochopí, že by mal prísť."

 • "Keby som nemal ideály, nebol by som sa postavil na tribúnu. A to nebolo jednoduché. Keď som manželke povedal, obliekol som si rolák, zobral základné veci a hovorím, možno dnes domov neprídem. Zabásnu ma. S takouto dilemou som išiel. To vtedy nebolo jednoduché, nikto nevedel, ako to dopadne zajtra. Polícia mala rozviazané ruky vtedy a potláčala všetko. No ale nakoniec to dopadlo dobre."

 • "My to máme asi tak nejak periodické. Najprv odišla otcova sestra. Viete si predstaviť, člen strany, odbojár a sestra najmladšia mu emigruje! To bolo v roku 1974. Na to, moja sestra v 1984. Tak súdruhovia poslali otca do Talianska, aby ju presvedčil, že nech sa vráti späť na Slovensko. Môj otec odišiel, bol tam, a keď sa vrátil, prišli za ním a pýtajú sa: 'No Michal, čo, kedy príde?' A môj otec im povedal: 'Keby som mal o 15 rokov menej, aj ja tam ostanem.'"

 • "Sme v NHL demokratických spoločností. Hoci si myslím, že po takých lapsusoch, ten Mečiar, a po tom, čo teraz sa ukazuje... A keď sa potvrdia tie veci, tak ja neviem, či po takejto politike si zaslúžime byť v tej špičke európskych štátov. Všetko musíme robiť, aby sme zvrátili tú zlú politiku, aby sme právny štát vrátili do právnej roviny, aby sme dali občanovi, aby mal možnosť sa vyjadrovať k všetkému."

 • Full recordings
 • 1

  Košice, 12.08.2021

  (audio)
  duration: 45:59
  media recorded in project Príbehy 20. storočia
Full recordings are available only for logged users.

Keby som nemal ideály, nešiel by som na tribúnu

Peter Bačkovský sa narodil 12. októbra 1955 v Giraltovciach. Otec Michal Bačkovský bol počas druhej svetovej vojny v odboji ako partizán. Po vojne mu priznali paragraf 255. Bol členom KSS. Matka Mária Bačkovská, pochádzala z chudobnej rodiny a bola kresťansky založená. Peter mal troch súrodencov. Starší brat tragicky zahynul počas štúdií na vysokej škole v Žiline. Jedna zo sestier emigrovala v roku 1984 do Talianska. Základnú školu vyštudoval v Giraltovciach. V Prešove neskôr vyštudoval strednú strojnícku školu a po nej Pedagogickú fakultu. Najskôr pracoval ako robotník v pridruženej výrobe. V roku 1985 sa presťahoval s manželkou do Trebišova a tam pracoval na bytovom družstve. Po dvoch rokoch začal učiť. Ako učiteľ pracoval až do roku 1989. Počas revolúcie sa zapájal do organizovanie mítingov v Trebišove. Po roku 1990 pracoval ako riaditeľ okresnej školskej správy v Trebišove. Po odvolaní z funkcie zakladá súkromný pivovar v Sečovciach. Ten po rozbehnutí odpredáva a vracia sa do štátnej správy. V roku 2004 sa stáva riaditeľom úradu práce v Trebišove. Z funkcie bol odvolaný po nástupe Roberta Fica na post premiéra SR. V roku 2010 sa stal prednostom krajského školského úradu v Košiciach. Počas druhej vlády Róberta Fica ho z funkcie opäť odvolali. V roku začal 2018 začal pracovať ako vedúci odboru školstva v rámci Košického samosprávneho kraja. V čase dokumentovania bol zástupca vedúceho odboru školstva, kvôli dôchodkovému veku.