Memor

Institute of Czech Language and Theory of Communication

Dokumentační projekt Paměť českých neslyšících realizuje Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK (do října 2013), po organizačních změnách pak Ústav jazyků a komunikace neslyšících (od listopadu 2013 dále). V rámci oboru Čeština v komunikaci neslyšících studenti výběrového semináře Paměť národa pořizují video nahrávky rozhovorů s neslyšícími pamětníky. Lektorskou výpomoc zajišťují zástupci mezinárodního pamětnického portálu www.pametnaroda.cz Cílem projektu by mělo být publikování tří svědectví neslyšících během roku 2013.

Copyright description

budou specifikována