Marie Vaněčková

* 1935  

Full recordings are available only for logged users.

Mamince doma bratra všechno připomínalo a málem se z toho zbláznila

Marie Vaněčková
Marie Vaněčková
photo: archiv pamětnice

Marie Vaněčková, za svobodna Doležalová, se narodila 29. července 1935 v Českém Bohdíkově (dnes Bohdíkov). Během druhé světové války se tam její bratr Jaromír zapojil do odboje. V roce 1943 byl zatčen gestapem a následně vězněn v Šumperku, Opavě, Ostravě, Malé pevnosti Terezín a koncentračním táboře Flossenbürg, kde 30. dubna 1945 zahynul. V roce 1946 se rodina přestěhovala do vedlejší Temenice, do hospodářství po bývalých německých majitelích. Marie pak vystudovala rolnickou školu a pracovala jako účetní v Jednotném zemědělském družstvu Temenice. V roce 1959 vstoupila do komunistické strany. Působila i v mnoha dalších organizacích a složkách, jako například ve Svazu československo-sovětského přátelství, v Brigádě socialistické práce, jako úseková důvěrnice dopravy a v komisi pro pracovní spory v Revolučním odborovém hnutí (ROH) a od roku 1971 jako členka Občanského výboru MNV Šumperk. V roce 1970 byla členkou prověrkové komise základní organizace (ZO) KSČ, která zkoumala postoje jednotlivých členů KSČ během Pražského jara a jejich názory na intervenci vojsk Varšavské smlouvy. V polovině 70. let také rok pracovala jako ideologická pracovnice OV KSČ. Byla dvakrát vdaná a má dvě děti. V roce 2020 bydlela v rodném domě v Bohdíkově.