Karel Šling

* 1945

 • „Jaké byly přesně poslední chvíle popravených, nevím. Ale poprava se konala 3. prosince 1952 od ranních hodin na nádvoří ruzyňské věznice. Na stejném místě, kde popravili Horákovou a další. Poté, co byli popraveni, byly rakve pod ozbrojenou stráží odvezeny do strašnického krematoria, kde byli všichni zpopelněni. Popel byl nasypán do jednoho pytle a dva důstojníci StB dostali rozkaz se popele zbavit. Takže to vezli, nevím kam. Ale cestou byla namrzlá silnice, tak rozsypali popel na silnici. Vím, že cestou vtipkovali, ten, co řídil: ‚Ještě nikdy jsem nevezl deset chlapů na zadním sedadle.‘ Když jsme po rehabilitacích, když byl rozsudek nad mým otcem zrušen v roce 1963, žádali o vydání ostatků, bylo nám sděleno, že ostatky byly umístěny neznámými lidmi na neznámém místě. Jak jsem zjistil z archivu, napsali oba zprávu o tom, že ten popel rozsypali na silnici.“

 • „Vzpomínku na to mám. Šli jsme spát jako vždy, StB chodila zatýkat zásadně v noci, to se naučili od Sovětů. Protože nejlépe a nejvíce je dezorientovaný člověk, když ho seberou ve dvě ráno. To neví, co se děje. Takže si vzpomínám na to, že jsme šli spát, najednou se rozsvítilo světlo, vstali jsme, v místnosti byli chlapi v kožených pláštích. StB, dá se říci, kopírovala gestapo, ty dlouhé kožené kabáty, to byla taková uniforma. Oblékli jsme se, naložili nás do auta a vezli nás pryč. Byli jsme v autě s matkou, protože otec tam v té době nebyl, toho sebrali cestou domů, ten vůbec toho 6. října domů nedorazil. Cestou se soudruhům podařilo zabloudit, také se jim porouchalo auto. Nakonec jsme dojeli k ruzyňské věznici, kde nás násilím odtrhli od matky, naložili nás do druhého auta a odvezli nás důstojníci StB. Vím, že to odtrhávání bylo dramatické, řval jsem a držel jsem se kliky auta. Museli mne odtrhnout a pak jsme se jim ještě s bráchou v autě zamkli, takže se na nás museli dobývat. To zamčení v autě jsme provedli v jednu v noci, kdy jsme nechtěli odjet pryč, tak jsme se zamkli v autě. Dostal nás z auta otcův šofér, který nás nalákal na hračku. Tak jsme to auto odemkli, a už nás měli.“

 • „V listopadu 1952 začal proces se Slánským. A tehdy, dá se říci, začalo peklo. Protože ředitel domova se rozhodl, že bratr musí poslouchat přenos z procesu a to, jak se otec přiznává ke zločinům, které spáchal. Navíc o tom musel napsat domácí úkol. Já, protože jsem byl naštěstí o dva roky mladší, jsem byl na to příliš malý, tak jsem tímhle projít nemusel. Ovšem dopadlo to na nás stejně, všichni se otočili proti nám, že můj otec je zrádce. V situaci, jaká byla, jak měl někdo takovouto nálepku, tak jdou všichni proti němu. A podle toho to vypadalo. Mohu říci, že bratr z toho měl psychické následky do konce života. Já zřejmě také, ovšem tenkrát to, čemu se dnes říká posttraumatické poruchy, nikdo neznal, to ještě tehdy nebylo.“

 • Full recordings
 • 1

  Praha, 16.08.2017

  (audio)
  duration: 04:31:44
  media recorded in project Příběhy 20. století
 • 2

  Praha, 15.08.2019

  (audio)
  duration: 02:23:25
  media recorded in project Příběhy 20. století TV
Full recordings are available only for logged users.

Styděl bych se za to, kdybych tehdy Chartu 77 nepodepsal

Karel Šling
Karel Šling
photo: Jan Holík

Karel Šling se narodil 29. dubna 1945 v Londýně. Matka Marian, rozená Wilbrahamová, byla Angličanka. Otec Otto Šling byl Čech židovského původu, jako přesvědčený komunista se po válce stal krajským tajemníkem KSČ v Brně a spoluorganizoval „Vítězný únor“. V roce 1950 byl Otto Šling zatčen a o dva roky později odsouzen ve vykonstruovaném procesu s Rudolfem Slánským k trestu smrti. Matka byla vězněna do roku 1953, takže Karel s bratrem Janem strávili více než dva roky v dětských domovech. Po matčině propuštění musela rodina odjet do vyhnanství v Orlických horách. Karel po absolvování hornického učiliště a střední hornické školy vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval v podniku Obuna a po podpisu Charty 77 u Vodních staveb a v Pražských vodárnách. V roce 1984 následoval matku a bratra do emigrace a v Anglii žije dodnes. Je potřetí ženatý, má dvě dcery a jednoho syna.