Marie Alžběta Salmová

* 1931  †︎ 2022

Full recordings are available only for logged users.

Když se člověk aspoň okrajově drží Desatera, tak cestu najde

Starohraběnka Marie Alžběta Salmová, 1937
Starohraběnka Marie Alžběta Salmová, 1937
photo: Archiv pamětnice

Starohraběnka Marie Alžběta Salm-Reifferscheidt-Raitz se narodila 17. srpna 1931 na zámku v Rájci nad Svitavou. Pochází ze starého šlechtického rodu Salmů sídlícího na Moravě. Její rodina byla v době nacistické okupace tvrdě perzekvována. Otec Hugo Salm-Reifferscheidt žil pod neustálým tlakem, aby se přihlásil k německé národnosti. Snažil se vzdorovat, nakonec ale kvůli tomu, aby ochránil své české zaměstnance a jejich rodiny, příslušnost k německé národnosti podepsal. Na základě Benešových dekretů mu byl po válce zabaven veškerý majetek, celá rodina musela nosit označení “N”, dostávala méně přídělových lístků i cenzurovanou poštu. Marie Alžběta nesměla studovat, živila se jako úřednice a posléze jako řidička nákladních aut. V 50. letech emigrovala spolu se svým manželem Jiřím Čubukem do Rakouska. I přes útrapy, které ve své rodné zemi zažila, svou vlast miluje. S Českou republikou však dodnes vede spor o navrácení majetku i o dobré jméno svého otce.