Jiří Lang

* 1931  

 • „Nastalo období, kdy byl zavražděn Jan Masaryk. Proto tady v tom mém spise popisuji, že jsme založili odbojovou skupinu Jana Masaryka. To nás naštvalo, protože jsme říkali, že to byl takový zlatý člověk a takto musel doplatit na své přesvědčení. My jsme nikdy nepochybovali o tom, že byl zavražděn. Poněvadž tehdy, když byl jeho pohřeb, tak byly kolem takové řeči, aby se lidi chodili dívat (někde mám fotku z toho jeho pohřbu), aby šli z levé nebo pravé strany, jak on tam ležel v té rakvi, aby si dávali pozor, že je tam průstřel v hlavě. Že tam jsou položené kytice a že je to zamaskováno.“

 • „Tam byl pověstný tzv. Franta Rámus. To byl bychař málem dva metry vysoký, široký, masivní chlap. A ten řval, jak měl službu, takže všichni v celém kriminále věděli, že Franta Rámus měl dneska službu. Ten furt tím gumovým pendrekem do všeho mlátil a třískal, také do těch vězňů, nejenom do zdi, do dveří a do lavic. To byl Franta Rámus. Pak tam byl takový malý pidimužík, takový střízlik. Furt ječel, do všeho vrtal, když člověk dostal písemnost, dopis a musel ho odevzdat, tak on to rozthal. Měl takovej pronikavej vysokej hlas, tak to byl druhý takový. Byli tam takoví ti různých povah. Když to začalo s těmi politickými vězni, tak to byli někteří, taková stará garda těch bachařů, kteří nadržovali těm politickým nebo se snažili. Když nás odtáhli do toho Zámrsku, tak první dny to bylo také takové ostřejší, ti bachaři. A najednou takoví ti inteligentnější bachaři, ti už cítili, že s náma nemohou jednat jako s těmi zloději a vrahy, že přeci jen máme úplně jinou mentalitu a inteligenci. Protože to byli většinou studenti z gymnázií, z průmyslovek, z konzervatoří, takové profese, které se nedaly srovnávat s těmi ostatními. I když ti ostatní tam zatím převládali. Postupně tam přišla další várka politických, ti byli z Prahy, pak také ze Slovenska a jiných krajů, takže ti političtí tam začali být jedna ku jedné a nebo ještě více.“

 • „Doma to obrátili, podle rodičů, vše vzhůru nohama. V tom pokojíku, kde jsem měl učení, tak ten sekretář vysypali na zem a hledali tam, kdo ví, co tam mám nebo nemám. Jinak v celém bytě všechno horem pádem... Měl jsem takové horolezecké boty, co jsou okované takovými specielními bodci pro horolezce, tak ty ukradli. Měl jsem album československých známek, jednak byly přetištěné, jednak nepřetištěné aršíky, poněvadž jsem filatelisticky, amatérsky sbíral známky. Tak ta alba známek zmizela. Prostě co se jim líbilo, tak to sebrali. Měl jsem takové ty vojenské holínky, co se nosily k rajtkám, tak ty také sebrali.“

 • „Jeden z takových pro mne krutých výslechů byl, když začali s tím, že jsem katolický skaut, že se umím modlit . Tak vzali tu kancelářskou židli, takovou s tím opěradlem. ‚Tak se pěkně vyzuj, tady si klekni na tu židli, nohy prostrč tím opěradlem a teď sepni ruce, umíš se modlit, že ?‘ Najednou mi strkali mezi ty prsty tužky a jeden ty konce těch tužek, jak trčely z těch sepnutých rukou, je začal mačkat. A začali: ‚Tak jak to bylo ?‘ To a to a kdo, co a jak... Já jsem si říkal, vy hajzli jedni! Neřekl jsem ani slovo, začal jsem se potichu modlit a mlčel jsem. A oni tak dlouho, až ty tužky přelámali a ty některé třísky mne poranily mezi těmi prsty, protože ta tužka jen tak nepraskne.“

 • Full recordings
 • 1

  Brno - Horní Heršpice, 19.07.2007

  (audio)
  duration: 01:33:13
  media recorded in project Skautské století
 • 2

  Brno - Horní Heršpice, 20.07.2007

  (audio)
  duration: 01:04:26
  media recorded in project Příběhy 20. století
 • 3

  Brno - Horní Heršpice, 21.07.2007

  (audio)
  duration: 23:45
  media recorded in project Příběhy 20. století
Full recordings are available only for logged users.

Založili jsme Odbojovou skupinu Jana Masaryka

Jiří Lang, dobové foto
Jiří Lang, dobové foto
photo: archiv pamětníka

Jiří Lang se narodil 9. června 1931 v Brně - Horních Heršpicích do rodiny Jana a Hedviky Langových. Po válce vstoupil do obnoveného skautského oddílu, kde získal přezdívku Orko. Po roce přestoupil do 64. homogenního (katolického) oddílu, který působil při farnosti minoritského kostela sv. Tomáše v Brně. Spolu se svými přáteli, činovníky oddílu, založil 11. března 1948 odbojovou skupinu Jana Masaryka. Společně předpokládali brzký zvrat poměrů a hodlali vstoupit do případného povstání se zbraní v ruce. Během roku 1948 prováděli letákové kampaně a podnikli několik neúspěšných akcí na získání zbraní a vysílaček. Pro masovou produkci letáků zcizili cyklostyl z kanceláře kolaborantské Katolické studentské akce. V lednu 1949 došlo k odhalení skupiny a její členové byli pozatýkáni. Ve skupině Čapek a spol. byl Jiří Lang, tehdy ještě nezletilý, odsouzen k nepodmíněnému trestu dva a půl roku vězení a k peněžitému trestu. Vězení si odpykal v Ústavu pro mladistvé v Zámrsku. Po propuštění nemohl pokračovat ve studiu, byl zaměstnán na uranovém dole Rožínka a až do odchodu do penze jako elektrikář v Akademii věd. Své stáří prožil se svou ženou v Brně-Horních Heršpicích.