Doc. RNDr., Csc. Zdeněk Kukal

* 1932  †︎ 2021

Full recordings are available only for logged users.

Zasvětit život horninám a oceánu

portret.jpg (historic)
Doc. RNDr., Csc. Zdeněk Kukal

Zdeněk Kukal (narozen 29. listopadu 1932 v Praze) působil od roku 1955, kdy dokončil studium geologie na Univerzitě Karlově v Praze, v Ústředním ústavu geologickému (dnešní Česká geologická služba). Je autorem řady odborných i populárně naučných publikací; v oblasti geologie se zprvu zabýval výzkumem sedimentů a vyvřelin, později se zaměřil na oceánologii a oceánografii. Hostoval na univerzitách v Bagdádu a Kuvajtu, prodělal roční stáž v Irácké geologické službě. Od začátku 90. let zasedal v Radě vlády České republiky pro výzkum a vývoj. V roce 1990 byl jmenován docentem a získal titul doktora věd. V letech 1992 až 1997 zastával funkci ředitele České geologické služby. Zdeněk Kukal zemřel 12. prosince roku 2021.