Miroslav Adámek

* 1939

 • „V tom osmašedesátém sem přijeli nějaký Němci z NSU z Neckarsulmu a ptali se, čí je to firma tohleto. Tak jsem říkal, že to byla rodinná firma, a že je to teďka Komunál. Oni říkali, že by o to měli zájem a že by tady chtěli servisovat ty vozy NSU. Tady bylo asi osmnáct zaměstnanců, tak jsme jezdili do Německa na školení a takový. Tady byl nějaký pan Mráz, který se nám o to staral, pan inženýr. Tak jsme jezdili tam hrát i fotbal, Modřany tam jezdily do toho Neckarsulmu. Já jsem potom viděl, jak tady ten pan Mráz začal jezdit soutěže s těma NSU, tak jsem říkal: ‚Pane Mráz, co kdybych takhle šel do toho Německa aspoň na tři měsíce?’ Tak on to tam vyjednal, tak jsem tam odjel, asi v září a v říjnu zavřeli hranice, tak jsem tam byl do konce Vánoc.“

 • „Mně bylo šest let a tady brácha jezdil... tady zůstalo asi deset vozů německých a dvě sanitky, tak brácha tady jezdil a asi tři dny tady vozil raněný. Tady se bojovalo, z Lahovic se střílelo do Komořan. No a zachránil asi tři lidi. To bylo taky zajímavý, že když přišel večer domů, tak byl celý od krve a říkal: ‚My jsme zachraňovali lidi, jezdili jsme se sanitkou německou s českou vlajkou.’“

 • „Přišli komunisti v roce 1950 a sebrali nám firmu. A už se to jmenovalo... nejdřív to byl nějaký Komunál, potom to byl Obvodní podnik služeb Praha 4 - Modřany. Sebrali nám všechno. Němci nám nic nesebrali a zeptali se, jestli budeme pracovat pro ně. Ale komunisti přišli a sebrali.“

 • Full recordings
 • 1

  Praha, 12.06.2019

  (audio)
  duration: 57:35
  media recorded in project Příběhy našich sousedů
Full recordings are available only for logged users.

Přišli komunisti a sebrali nám firmu

Miroslav Adámek
Miroslav Adámek
photo: Archiv paměníka

Miroslav Adámek se narodil 18. srpna 1939 v Praze. Jeho otec provozoval od roku 1934 autoopravnu v Modřanech. Po roce 1939 se Miroslavův otec uvolil opravovat německé automobily. Tímto ústupkem získal obživu pro rodinu a své zaměstnance i v letech druhé světové války. V závěru války se stal pamětník svědkem posledních bojů během Pražského povstání. Při této příležitosti pomáhal jeho starší bratr raněným a zachránil několik životů. V roce 1950 znárodnily komunistické úřady autodílnu rodiny Adámkových, otec i bratr tam zůstali jako zaměstnanci. Na konci 60. let strávil Miroslav několik měsíců na školeních ve Spolkové republice Německo. Po návratu do Československa se naplno začal věnovat kariéře automobilového závodníka. Dosáhl mnoha sportovních úspěchů a získal několik ocenění. V 90. letech odkoupil bývalou firmu svého otce a začal znovu podnikat. Po neúspěších a finančních problémech část podniku prodal. Dodnes pracuje ve své autodílně v Modřanech.