Michal Murin

* 1963  

 • „Veľmi som už nestíhal školu, proste bolo viac opravákov. Dokonca jednu skúšku z vedeckého komunizmu som obhájil tak, že som dostal tému ,Závery XIII. zjazdu komunistickej strany‘ a nevedel som to zodpovedať. Tá pani sa ma opýtala, čo vlastne robím, keď nečítam závery XIII. zjazdu. Tak som jej hovoril o americkom konceptuálnom divadle, o používaní projekcií v divadle, o používaní predpripravených filmov alebo o vyhodených výstrižkoch z filmov, tých 8-milimetrových, ako súčasti projekcie, ako súčasti nejakého multimediálneho predstavenia. Tak mávla rukou a s trojkou som odišiel.“

 • „Niektorí dodnes hovoria, že to bolo najexperimentálnejšie divadlo na Slovensku. Tí, ktorí v tom zotrvali a robia to ešte stále, z toho majú naozaj silný zážitok. My sme boli chápaní ako kultoví, tajomní, dokonca som odchytil, že nás podozrievali, či náhodou neberieme nejaké drogy. My sme boli nekomunikatívni, to bolo nonverbálne divadlo, to znamená, že sme nič neartikulovali. Všetko bolo v gestách, ale nie pantomimických, ale takých abstraktných... Tak vlastne každý si za tým mohol vidieť, čo chcel, a keďže bola klíma taká, aká bola, tak každý tam videl to, čomu fandil.”

 • „Otec pochádzal zo severného prostredia, teda z prostredia pri poľských hraniciach, kde sú Rusíni, teda bol Rusín. V občianskom preukaze však mal napísané Ukrajinec. A to mi nebolo jasné, tam som sa ho pýtal, prečo je Ukrajinec, keď hovorí rusínsky. Vtedy som sa dozvedel, niekedy na gymnáziu, že Rusíni ako národnosť boli zakázaní. Otec mi povedal, že pretečie mnoho desaťročí, kým sa slobodne bude dať hlásiť k Rusínom. Takže to bol ďalší taký moment, a takto mladý človek niečo postupne dešifruje.”

 • Full recordings
 • 1

  Bratislava, 15.09.2019

  (audio)
  duration: 01:49:07
  media recorded in project Príbehy 20. storočia
Full recordings are available only for logged users.

Programovanie aj umelecké školy – taká kombinácia vzdelania je pre umelca jedinečná

Michal Murin sa narodil 30. júna 1963 v Prešove. Študoval programovanie a matematiku na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Pôsobil v nonverbálnom divadle BALVAN, oficiálne založenom v roku 1987. Ďalej pôsobil v umeleckých skupinách Transmusic comp či v Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu. Michal pracoval v Bratislave ako programátor v podniku Meopta. Po odchode z Meopty v roku 1990 sa začal naplno venovať umeniu a umeleckej tvorbe. Univerzitné vzdelanie v odbore výtvarné umenie získal na Českom vysokom učení technickom v Brne v rokoch 1999 až 2001. Doktorandské štúdium (2001 až 2003) absolvoval v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU). Od roku 2005 vedie ateliér Digitálne médiá na Fakulte výtvarných umení Akadémie umenia v Banskej Bystrici a od roku 2011 vedie Ateliér nových médií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Žije v Bratislave.