Milan Ballek

* 1931

 • „Tak potom som sa snažil čím rýchlejšie dostať do zamestnania. Práve prebiehala výstavba Oravskej priehrady. Mal som suseda, ktorý tam bol strojmajstrom, tak som ho požiadal, či by ma tam nejako nedoporučil. Tak ma tam doporučil a zobrali ma. Bol tam politický riaditeľ, Dzuroška sa volal, ten ma prijímal. Som bol veľmi prekvapený, že nemal som nejaké problémy. Z toho dôvodu, že to bola prvá stavba a ináč to bola ťažká stavba, veľmi ťažká stavba."

 • „Štyridsaťdeväť už bolo tak, že zatvárali kňazov. Pán biskup Vojtaššák tam bol a tušil, že aj jeho budú internovať, resp. už ho sledovali. Tak jedenkrát v novembri naraz sa udiala istá udalosť. Naraz prišiel pomocný biskup, volal sa Geberič. Prišiel celý v bielom ako anjel. Teraz sme nevedeli, čo sa robí, potom prišiel aj pán biskup Vojtaššák. A mala byť vysviacka nového biskupa, ale tajná. A to nášho rektora, Barnaš sa volal, Dr. Barnaš Jozef [v skutočnosti Štefan, pozn. ed.]. To v tej kaplnke Zápoľského, tam v tej našej kaplnke, tam sa to robilo. Profesor Hanus to mal na starosti, známa osoba. Bolo to veľkolepé! Ale samozrejme, že sa to určite dozvedeli a toto najviac priťažilo aj pánu biskupovi Vojtaššákovi. Keď už sme končili ročník skôr, už koncom mája už nám hneď povedali, že zatvárajú seminár."

 • „No a nás vojakov odviezli do Ostravy na jedno ihrisko futbalové. A povedali, že baníci sa búria a že ideme proti tým baníkom. Tak my sme hneď povedali, že nejdeme! Tak sme odmietli, nešli sme, tak nás potom dali strážiť nejakú budovu komunistickej strany. Ale to sme tam boli ako stráž, tak našťastie sme nemuseli ísť do tých bojov. To sme mali dosť namále v tom päťdesiatom treťom."

 • Full recordings
 • 1

  Žilina, 03.06.2017

  (audio)
  duration: 01:53:24
  media recorded in project Príbehy 20. storočia
Full recordings are available only for logged users.

Pokoj duše, radosť v srdci a úsmev na líci

7602-portrait_former.jpg (historic)
Milan Ballek
photo: Vyfotené počas návštevy pamätníka

Milan Ballek sa narodil 2. januára 1931 v Tvrdošíne na Orave v rodine Jozefa Balleka a Márie, rod. Arvaj. Ľudovú školu navštevoval vo svojom rodisku. V  roku 1941 nastúpil  na gymnázium v Dolnom Kubíne, neskôr prestúpil do Trstenej. V septembri 1949 bol prijatý do kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Dňa 1. októbra 1952 narukoval na vojenskú službu k delostreleckému pluku do Opavy na Morave.  V rokoch 1962 až 1980 zabezpečoval ako hlavný stavbyvedúci pre Váhostav Žilina množstvo stavieb v Žiline a jej okolí. Od roku 1980 až do roku 1990 bol vedúcim ťažkých montáží pre oceľové a prefabrikované konštrukcie na stavebnej správe v Žiline. Od roku 1991 je dôchodca, popri dôchodku istý čas pracoval ako stavbyvedúci pre viaceré firmy. V súčasnosti žije v Žiline.