The following text is not a historical study. It is a retelling of the event of the witness’s life based on the memories recorded in the interview. The narrative was written by external collaborators of the Memory of Nations.

If you have objections or additions to the text, please contact the chief editor of the Memory of Nations. (michal.smid@ustrcr.cz)

Oldřich Váca (* 1952  )

Možná jsem měl být tenkrát pozornější

 • narozen 18. října 1952 v Sokolově
 • maminka byla původem sudetská Němka, a Oldřich proto v dětství mluvil nářečím egerländisch
 • v roce 1962 se rodina přestěhovala z Chlumu sv. Maří do Skočic u Plzně
 • z kádrových důvodů musel vystudovat střední školu ve Staré Turé na Slovensku
 • po odmaturování pracoval až do revoluce jako výpravčí u dráhy
 • během 80. let vedl místní spolek ochotnického divadla a stal se důležitou postavou tamní komunity
 • na podzim roku 1989 založil v Přešticích buňku Občanského fóra
 • ve volbách 1990 úspěšně kandidoval za Občanské fórum do České národní rady
 • stál u založení Občanské demokratické strany
 • od roku 1991 členem Výkonné rady ODS
 • po rozdělení Československa poslancem za ODS v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
 • v roce 1996 odešel z vrcholové politiky, pracoval v PR agentuře a podnikal

.

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Příběhy regionu - Plzeňský kraj