The following text is not a historical study. It is a retelling of the event of the witness’s life based on the memories recorded in the interview. The narrative was written by external collaborators of the Memory of Nations.

If you have objections or additions to the text, please contact the chief editor of the Memory of Nations. (michal.smid@ustrcr.cz)

Michal Efrat (* 1926  †︎ 2017)

Až do Eichmannova procesu jsem nemluvila

 • narozena 27. dubna 1926 v Moravské Ostravě jako Evelina Schlachetová
 • židovská rodina, starší bratr Arnošt (1922)
 • členka sionistického hnutí, skupina Tchelet lavan
 • 1938 – příprava k emigraci do Palestiny
 • říjen 1939 – otec deportován do tábora v Nisku nad Sanem
 • léto 1940 – otcův návrat
 • 30. září 1942 – deportace rodiny do ghetta v Terezíně
 • otec zemřel v Terezíně na srdeční selhání
 • 18. prosince 1943 – deportace do Osvětimi
 • rodinný tábor v Osvětimi-Březince
 • červen 1944 – s matkou prošly selekcí
 • bratr zahynul při likvidaci rodinného tábora v létě 1944
 • červenec 1944 – odjezd s matkou do Hamburku
 • v Hamburku práce na odklízení trosek, výkopové práce
 • březen–duben 1945 – deportace do Bergen-Belsenu
 • 15. dubna 1945 – osvobozena v Bergen-Belsenu
 • 27. dubna 1945 – matka zemřela na tyfovou epidemii
 • léto 1945 – návrat do Prahy
 • krátce žila u příbuzných v Praze a Kopřivnici, poté u cizích manželů
 • 1945–1948 – studium na grafické škole v Praze
 • květen 1949 – emigrace do Izraele
 • přijata do kibucu Givat Chajim
 • 1950 – svatba, nové jméno Michal Efrat
 • 1952 – vyšla první kniha, kterou ilustrovala
 • 1953 – narození syna
 • pracovala v nakladatelství, knižní ilustrace
 • žila v kibucu Givat Chajim
 • zemřela 20. srpna 2017.

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Příběhy 20. století TV