The following text is not a historical study. It is a retelling of the event of the witness’s life based on the memories recorded in the interview. The narrative was written by external collaborators of the Memory of Nations.

If you have objections or additions to the text, please contact the chief editor of the Memory of Nations. (michal.smid@ustrcr.cz)

profesor Ludwig Armbruster (* 1928  )

Jezuiti, co nás vychovávali, do nás nehustili nějaké anticosi, ať už antinacismus nebo antikomunismus, ale křesťanství, poznat Ježíše Krista, stát se citlivým vůči jeho poselství

 • 1928 narozen v Praze na Karlově
 • 1939 nástup na střední školu (vyšehradská reálka)
 • 1947 maturita na vyšehradské reálce, poté vstup do noviciátu na Velehradě
 • 1949 první řeholní sliby, studium v Děčíně
 • 14. 4. 1950 akce K, vyhnání řeholníků, internace v Bohosudově
 • 1950 vyhoštění do Rakouska
 • 1952 licenciát v Římě, kontakt s japonskými jezuity
 • 1952–1956 první etapa misijního pobytu v Japonsku
 • 1956–1961 studium teologie ve Frankfurtu nad Mohanem
 • 1961–1998 misie v Japonsku
 • 2003–2010 děkanem Katolické teologické fakulty UK v Praze
 • 2008 státní vyznamenání – medaile Za zásluhy I. stupně
 • 2011 vydání knihy Tokijské květy

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Paměť národa (ve spolupráci s Českou televizí)