Ing. Miroslav Machotka

* 1946

 • „To povídání bylo zajímavé, i o politice. A tam mi utkvěla jedna věta, kterou jsem dobře nechápal, do jisté míry dobře dodnes nechápu. On [Bohumil Hrabal] řekl, že kdyby mu někdo zaručil, že to, co napíše, zůstane, tak jak to napíše, a že se to všechno vydá, tak že vstoupí i do strany. Tak já zalapal po dechu, ale on říkal: Já vím, že to vypadá hrozně, ale jednou pochopíte, že jestli já v té době, když to píšu, jsem někde podepsal nějaký papír, že jsem ve straně, není podstatný proti tomu, že můžu vydat to, co chci vydat, a že to lidi budou číst. To mě tehdy strašně překvapilo, do jisté míry jsem to chápal, do jisté míry ne.“

 • „Kamarádka měla rádio Eurofon, to bylo italské rádio, které se tady prodávalo a které mělo rozšířený rozsah FM. A v tom rozšířeném rozsahu FM frekvenční modulace vysílali policajti. A tady měli v RCA kousek odtud nějaké centrum, tam koordinovali zásahy na Václavském náměstí, v které ulici, který oddíl, vy se přetáhněte tam, áčko to vezme zleva a takhle. A tohle my jsme krásně na ten Eurofon poslouchali. A ona vždycky říkala: ‚Prosím tě, vypni to, stáhni to aspoň.‘ Zavírala okno. A já jsem říkal: ‚To je rádio, které se tady prodává, a že tam já naladím policajty, koho mají zmlátit, na koho mají stříkat, to je jejich problém.‘ ‚Ne ne ne, oni mě vyhodí z práce, zavři okno.‘ Tak my tam poslouchali průběh demonstrací a dvě patra nad námi psali Havel s Kořánem Chartu.“

 • „Oni nás tam zmačkli, tak jsme přelezli plot na Petřín, kolem rozhledny jsme utekli zadem ke kolejím, jenže mezitím oni už obšancovali i ty koleje. Už i tam měli přistavený antony. A tam se nás snažili namačkat do kolejí, abychom zalezli. Ale ten dav lidí nemohl projít dveřmi, tak se tam prolomily skla, když jsme šli kolem, tak tam byly všude střepy. A tam byly trochu jatka, ono se o tom tehdy nepsalo, ale tam zůstala spousta lidí ležet s odraženými ledvinami, se zlomeninami. My jsme telefonovali, tam byla budka nebo automat na každé koleji, telefonovali jsme na záchranku. Přijela záchranka, odváželi lidi. Některé pochytali, ti, co měli smůlu a byli vzadu, tak je chytli a odvezli do Bartolomějské. Někteří se dost dlouho léčili, protože měli zdravotní problémy. Tenkrát se nosily šusťáky, takové kabáty, a já dodnes slyším, jak obuškama mlátili do těch šusťáků, někdo dostal takovou ránu, že zůstal ležet. Takže to byl nechvalný konec strahovských událostí.“

 • Full recordings
 • 1

  Praha, 04.02.2022

  (audio)
  duration: 01:58:01
  media recorded in project Příběhy 20. století
 • 2

  Praha, 11.03.2022

  (audio)
  duration: 02:00:34
  media recorded in project Příběhy 20. století
Full recordings are available only for logged users.

Dodnes slyší zvuk obušků, které mlátily studenty na Strahově

Miroslav Machotka, foto do časopisu Host, 2000
Miroslav Machotka, foto do časopisu Host, 2000
photo: Archiv pamětníka

Fotograf Miroslav Machotka se narodil 22. května 1946 v Roudnici nad Labem. Jeho příbuzný Otakar Machotka byl spolupracovník Milady Horákové, jenž zatčení v roce 1948 unikl útěkem přes hranice. Vystudoval elektrotechniku na ČVUT v Praze. V čase studia ho stále více lákala fotografie a vstoupil do strahovského Fotoklubu. V této době ho silně ovlivňovala skupina Epos a převládající aranžovaná fotografie, vlastní poetiku získával postupně. Stal se přímým účastníkem strahovských událostí konce října 1967, kdy se v předvečer 50. výročí VŘSR uskutečnila spontánní studentská demonstrace. Srpnovou okupaci 1968 prožil zprvu ve Vídni, po šokující zprávě z domova se rychle vrátil. Celý život pracoval na technických pozicích v Československé a později České televizi na Kavčích horách. Když mu krátce po nástupu do zaměstnání nabídli vstup do Komunistické strany Československa, kategoricky odmítl, stejně jako souhlas se vstupem okupačních armád v roce 1968. V 70. letech se postupně prosazoval ve světě fotografie, vystavoval a publikoval. Od 80. let se datuje jeho spolupráce s kunsthistoričkou Annou Fárovou a polským galeristou Jerzym Olekem, jenž hledal vhodné kandidáty pro svůj projekt elementární fotografie. Miroslav Machotka koncem 80. let aktivně navštěvoval demonstrace, například Palachův týden či výročí srpnové okupace. A stejně tak se účastnil protestů, demonstrací a stávek v době sametové revoluce. V listopadu 1989 natočil ve studiu na Kavčích horách první koncert Jaroslava Hutky po jeho příjezdu ze zahraničí. Hojně vystavoval doma i v zahraničí. Stal se jedním ze zakládajících členů Aktivu volné fotografie či Pražského domu fotografie. V roce 2022 žil v Praze.