Anderlay Guerra Blanco

* 1976

  • „Jeden plukovník z Ministerstva vnitra a další důstojníci ozbrojených sil tenkrát přijeli na námořní základnu [Guantánamo, kam Anderlay v říjnu 2005 nelegálně utekl, a odkud měl být vrácen kubánským úřadům dle migrační dohody z roku 1994], aby si převzali několik osob. V ten den odevzdali mě a další dva – dva z Guantánama a jednoho z Havany. Přijeli tam takovým malým autobusem, co se používal v turistickém ruchu, přečetli nahlas migrační dohodu, zakonverzovali si a za pár minut už jsme byli na kubánském území v autobusu. Pár kilometrů od základny, asi tři nebo čtyři, pryč z dohledu amerických vojáků, se autobus zastavil a donutili nás vystoupit. Museli jsme se svléknout a spálili všechno naše oblečení na hromadě, co tam udělali. A dokumenty, co nám dali na základně a co nám prý nesměli vzít, nám sebrali. Pak nás nacpali do policejního vozu, takového toho, co vypadá jako klec, a v tom nás dovezli až do Provinční operační jednotky, severně od města Guantánamo. Bylo to místo, které nebylo uzpůsobené k tomu, aby tam byl zadržován vězeň, nesplňovalo dané podmínky. Tam nám oznámili, nevěděl jsem, co se stalo s mými spoluvězni od chvíle, co nás odvezli ze základny… takže mi oznámili, že od této chvíle jsem obviněný z nelegálního opuštění kubánského území. Takže tím jasně porušili migrační dohodu z roku 1994.“

  • „Výbory [Výbory pro obranu revoluce] byly vytvořeny Fidelem [Castro], a jak napovídá jejich název, je to organizace, která obhajuje principy [Kubánské] revoluce nebo to, co v zemi ustanovila. Jeho hlavní funkcí je dohled... z rohu na roh, mezi sousedy... Podle mě je to nejkomplexnější strážný systém, který Kubamá, nezávisle na všech špionážních službách, rozvědce a armádě. Je nejkomplexnější, protože využívá sousedy a rodinné příslušníky, aby se hlídali navzájem.“

  • „Já, stejně jako ostatní, se kterými jsem pracoval v rámci Rekreační skupiny, jsme trpěli nedostatkem [během tzv. speciálního období, jak se nazývá ekonomická krize 90. let], ale to, co nás zajímalo, co náš motivovalo, co nás táhlo dopředu, byla právě hudba a zábava a všechny ty aktivity, co jsme každou noc dělali na diskotékách. Ty kluby zřídila Mládež [kubánský Svaz mladých komunistů]. Rekreační skupina pak byla také vytvořená Mládeží a ta i nadále řídila celou tu rekreační záležitost. Jedna zvláštnost těch diskoték ale tkvěla v tom, že se postupně staly římskými arénami, plnými gladiátorů. Tam už se mladí lidé nechodili bavit, ale zabíjet se. Bylo to v Santa Ritě, nechvalně známé oblasti města Guantánamo. Jen tak namátkou si vzpomínám, že když jsem tam pracoval, jsem tam v různých chvílích z první ruky viděl vraždu tak sedmi nebo osmi mladých lidí, přímo vevnitř na diskotéce.“

  • Full recordings
Full recordings are available only for logged users.

„Mít svobodnou mysl na ostrově bez svobody“

Anderlay Guerra Blanco
Anderlay Guerra Blanco
photo: Post Bellum

Anderlay Guerra Blanco se narodil 25. dubna 1976 na Kubě ve městě Guantánamo rozvedeným rodičům jako nejstarší ze tří dětí. Jeho matka trpěla duševními poruchami, a proto ho vychovávali prarodiče z otcovy strany. Anderlay v roce 1987 ukončil základní školu. Střední školu nedokončil – opustil ji v roce 1991 kvůli vysoké míře násilí na škole. V roce 1992 nastoupil do „Rekreační skupiny“ v rámci Svazu mladých komunistů a podílel se na vzniku prvních diskoték v Guantánamu. V letech 1997 - 1999 absolvoval povinnou vojenskou službu v tankovém pluku v rámci mechanizované pěchoty. V letech 1999 - 2002 působil ve Výboru pro obranu revoluce jako vedoucí aktivit v provincii Guantánamo, odkud byl však propuštěn. V roce 2003 poprvé vycestoval mimo Kubu – jel natáčet CD do Španělska. Tam si uvědomil, že každodenní realita kapitalistické země se zásadně liší od způsobu, jakým byla popisována kubánským režimem. V roce 2005 se poprvé pokusil ilegálně emigrovat přes námořní základnu Guantánamo, ale byl zadržen a navrácen kubánským úřadům. I přesto, že jeho případ spadal pod migrační dohodu mezi USA a Kubou z roku 1994, na základě které neměl být za pokus o opuštění území souzen, byl uvězněn a propuštěn až v roce 2006. V roce 2007 se znovu pokusil o útěk přes stejnou námořní základnu, ale opět byl zajat a dostal trest odnětí svobody na 4 roky. Po svém propuštění z vězení v roce 2009 se přidal k Východní demokratické alianci [Alianza Democrática Oriental] a následně se v roce 2011 podílel na založení nezávislého audiovizuálního projektu Palenque Visión, kde setrval až do roku 2015, kdy zrealizoval svůj osobní projekt Huellas de Cuba [Kubánské stopy], na kterém pracuje dodnes. Žije v Guantánamu, je ženatý a má dvě děti.