Miroslav Froyda

* 1933  

 • „Prvně jsme šli v blízkosti Vranova nad Dyjí, ale tam jsme zjistili, že ta hranice je poměrně dost silně hlídána, tak jsme se vrátili a šli jsme asi až o měsíc později směrem na Summerau a doprovázel nás rakouský průvodce, to znamená člověk, který znal perfektně německy, seděl s námi v kupé a doprovodil nás až do blízkosti hranic. Tam jsme byli asi po třech hodinách chůze v nočních hodinách zadrženi, zahlédnuti, byla vystřelena raketa a byl nasazen pes na dlouhém vodítku, takže my jsme zalehli v takovém bahnisku. Já jsem ozbrojen nebyl, ale můj kolega tam zahodil pistoli, protože jsme si byli vědomi, ze použití pistole nebo i nález střelné zbraně by mohl vést k trestu smrti. Potom jsme pochopitelně byli zatčeni, odvedeni na útvar Pohraniční stráže a tam vyslýcháni. Byli jsme převezeni na ministerstvo vnitra do Prahy, kde probíhaly výslechy, a potom nás převezli do Plzně. Původně jsme byli ve věznici Státní bezpečnosti v blízkosti hotelu Continental a potom také v budově krajského soudu.“

 • „Přímo ve Vídni už americká armáda byla zastoupena, bylo tam také zpravodajské oddělení, byli jsme ubytováni v 17. okresu, konkrétně adresa byla Gregor-Mendel-Strasse 56, a odtud nás denně kromě sobot a nedělí vozili na zpravodajské vytěžování. Asi po 14 dnech nebo 3 nedělích nás letadlem přepravili přes ruskou zónu do americké zóny v Linci, kde nás následně ubytovali. Do americké armády se přijímalo pouze v západním Německu, ale nám bylo přislíbeno, že když zorganizujeme zpravodajskou skupinu přímo na území republiky, že potom nám ten vstup do americké armády bude umožněn, konkrétně do jazykové školy Monterey v Kalifornii.“

 • „My jsme byli ovlivněni osvobozením Plzně americkou armádou a naše skupina, nebo já osobně, jsem chtěl vstoupit do letectva a potom po dosažení pilotního průkazu a hodnosti poručíka přeletět k Američanům. To byl můj plán, který jsem prakticky sledoval od mládí, takže jsem absolvoval plachtařský výcvik, to znamená bezmotorové létání, které bylo stipendováno ministerstvem národní obrany. Musel jsem prodělávat zkoušky, takže bylo jasné, že jsem byl schopen zdravotně, psychicky i fyzicky vykonávat stíhacího pilota. Pak jsem absolvoval kurzy A, B a C. A, B ve Vrchlabí a kurz C v Rané u Loun. Do letecké akademie jsem se hlásil v roce 1953, ale na základě nějakých protistátních výroků asi pojali nějaké podezření. Takže přestože jsem byl uznán schopným, podepsán generál Vosáhlo, mě nepřijali ani jako pilota, ani jako navigátora.“

 • Full recordings
 • 1

  Plzeň, 16.05.2018

  ()
  duration: 
  media recorded in project Příběhy regionu - Plzeňský kraj
Full recordings are available only for logged users.

Při životě mě drželo neustálé plánování útěku

Miroslav Froyda v roce 1954
Miroslav Froyda v roce 1954
photo: Pamět národa - Archiv

Miroslav Froyda se narodil 7. března 1933 v Plzni, navštěvoval základní a měšťanskou školu, po roce učení ve Škodových závodech nastoupil na Vyšší průmyslovou školu strojní, kde maturoval v roce 1953. Jeho snem bylo odejít ze socialistického Československa a dostat se do americké armády. Absolvoval kurz bezmotorového létání, ale do letecké akademie nebyl zřejmě kvůli protistátním názorům přijat. Společně s kamarádem přeskočili drátěné zátarasy u Vranova nad Dyjí a utekli do Vídně, kde vyhledali americkou zpravodajskou službu. Bylo jim slíbeno, že když zorganizují zpravodajskou skupinu v ČSSR, bude jim umožněn vstup do americké armády. V srpnu roku 1954 byli tedy vysláni americkou MIS z Rakouska přes hranice do Československa, vybaveni falešnými doklady a penězi. Byli ale zadrženi Pohraniční stráží a v prosinci téhož roku odsouzeni k 15 letům vězení. Miroslav Froyda byl vězněn 11 let ve věznicích v Mírově, Leopoldově, v Plzni na Borech, v Příbrami a ve Valdicích. V roce 2013 mu byl Ministerstvem obrany ČR přiznán status účastníka odboje a odporu proti komunismu a válečného veterána.