Karel Franta

* 1928  †︎ 2017

 • „Když jsem na tom Masarykově nádraží koukal z okénka vagonu, tak tam stál kdosi a říkal, abychom opustili vagony a šli do krytu. A mně něco říkalo, nechoď tam, a tak jsem se nehýbal a za nějakou chvíli se vlak pohnul. Na sedmé nebo osmé koleji stál ještě lazaretní vlak a začali z něj najednou vyskakovat lidé v pyžamech. A kdo měl alespoň jednu nohu, skákal do našeho vlaku. Také tam přistoupil jeden pán s kufrem a dal ho do uličky a řekl mi, kam si lehneme, když bude střelba, že s tím už má zkušenosti. Mluvil česky. Tak tam dal ten kufr a my přijeli na Karlínský most. A já z toho okénka vidím do ulice, kde byli naši chlapi a stříleli i na náš vagon, a někdo volal, aby nestříleli, že tu jsou Češi.“

 • Full recordings
 • 1

  Praha, 11.03.2015

  (audio)
  duration: 02:46:42
  media recorded in project Příběhy 20. století
Full recordings are available only for logged users.

Až mě budou potřebovat, vědí, kde mě najdou

Karel Franta jako chlapec
Karel Franta jako chlapec
photo: archiv pamětníka

Karel Franta se narodil 1. května 1928 v Libčicích u Prahy. Pochází z dělnického prostředí. Otec později působil jako hudebník v několika místních kapelách. Také pamětník byl zdatným muzikantem na trombon, a po ukončení měšťanské školy proto rodina uvažovala o studiu na konzervatoři. Karel Franta však od dětství také maloval a rozhodl se pro učební obor grafického kreslíře ve vydavatelství Melantrich. Po ukončení studia ve vydavatelství zůstal. V roce 1947 byl ještě u založení nového časopisu Haló, nedělní noviny, ze kterých se pak vyvinul časopis Květy. V roce 1949 se rozhodl doplnit si výtvarné vzdělání a byl přijat na Akademii výtvarných umění, kterou dokončil v roce 1954. Během studia stále udržoval kontakty s bývalými kolegy z Melantrichu, takže po absolvování povinné vojenské služby v roce 1956 začal spolupracovat jako kreslíř v různých časopisech, právě na základě kontaktů z Melantrichu. Později se uplatnil jako ilustrátor dětských knih a komiksů. V roce 1986 byl oceněn Grand Prix UNICEF při OSN a je také zapsán na čestné listině v Mezinárodním sdružení pro dětskou knihu. Karel Franta zemřel 19. července roku 2017.