Bc. Vlastimila Faiferliková

* 1963  

Full recordings are available only for logged users.

Jsem plzeňská patriotka a v Plzni i umřu

Školní portrét, první třída, 1969-1970
Školní portrét, první třída, 1969-1970
photo: Archiv pamětnice.

Vlastimila Faiferlíková (za svobodna Hercíková) se narodila 1. září 1963 v Plzni. Na svět přišla do železničářské rodiny jako první ze dvou dětí. První krůčky udělala ve čtvrti Petrohrad. Pionýrský slib skládala ve třetí třídě nové školy ve Skvrňanech, kam se s rodiči přestěhovala do nového bytu. Byla všestranně nadaným, vždy pozitivně naladěným dítětem. Zpívala se sborem sovětských vojáků Střední skupiny vojsk. Přátelila se s rodinou sovětských poradců a dlouho si dopisovala s jejich dcerou. Zúčastnila se družebního tábora se sovětskými pionýry. Vždy se snažila být nejlepší ve sběru druhotných surovin, bylinek i rudých karafiátů za politickou angažovanost. Dostalo se jí pocty předsedat Krajské radě Pionýra. V osmé třídě neudělala přijímací zkoušku na střední školu a nebyla přijata. Pokračovala do deváté třídy a přijetí na střední pedagogickou školu v Karlových Varech jí zajistil příbuzný tajemník okresního výboru Komunistické strany Československa. Vystudovala s výborným prospěchem. Po maturitě pracovala jako vychovatelka v družině na různých základních školách v Plzni. Zároveň byla i oddílovou vedoucí v pionýrské organizaci. Vdala se a v roce 1984 se jí narodil syn. Do sametové revoluce se zapojila zpěvem protestsongů s dětmi ve třídě. Po převratu v roce 1989 proměnila pionýry ve skauty a vedla je až do roku 2004. Díky uvolněným poměrům ve svobodné společnosti založila školní klub Sedmikráska. Dálkově vystudovala vysokou školu. V letech 2004 – 2007 pracovala na ministerstvu školství. Založila mezigenerační a dobrovolnické komunitní centrum Totem na Košutce. Dál se vzdělává. Pracuje jako ředitelka Totemu a je externím poradcem ministerstva školství. Bydlí v rodinném domku ve Vejprnicích.