Helena Divoká

* 1934

 • „To bylo kousek od drátů a za dráty ještě bylo vlastně naše území a tam byl rybník. Když se ten rybník lovil, tak to bylo obstoupené vojáky, prostě otevřený vrata, pustili je tam, a to bylo obstoupené vojáky, ti byli na metr od sebe, takhle ten rybník dokola. Aby náhodou někdo neodešel do Rakous.“

 • „Pamatujete si na volby po druhé světové válce, v šestačtyřicátém roce? Komentovali to nějak rodiče?“ – „Já nevím. Pamatuju, ale jen tak… vím, že byly dvoje lístky volební. Jedno jako kandidátka a jedno prázdný lístek. Samozřejmě že táta tu kandidátku volit nechtěl, tak tam asi dali ty prázdné lístky. A dodatečně se zjistilo, že na nich byla vymáčknutá čísla. Aby věděli, kdo tam ten bílý lístek dal. Ten bílý lístek by měl být založený v obecní kronice. Já nevím, je tam, nebo není?“

 • „Prvního Rusa, kterého jsme viděli, tak to bylo 10. května. Přijel na kole, no to víte, že to kolo někde ukradl. Přijel na kole, no celé… všichni lidi z chalup okolo něho, támhle. Mého tátu nejvíc zajímalo, jak tam fungují kolchozy. Protože ten měl takové tušení, že to k nám dospěje zrovna tak. Nakonec z toho byly JZD, no u nás JZD nebylo, u nás byly statky.“

 • Full recordings
 • 1

  Hranice u Nových Hradů, 16.12.2020

  (audio)
  duration: 02:04:35
  media recorded in project Příběhy 20. století
Full recordings are available only for logged users.

Soudruzi chtěli mít velké lány

Helena Divoká (50. léta 20. století)
Helena Divoká (50. léta 20. století)
photo: Archiv pamětníka

Helena Divoká, rodným jménem Tikalská, se narodila 2. května 1934 v Hranicích u Nových Hradů, zhruba pět kilometrů od česko-rakouských hranic. Její rodiče provozovali rodinné hospodářství. Po mnichovské dohodě v roce 1938 připadla obec do Sudet a stala se součástí nacistické říše. Helena navštěvovala v Hranicích osmiletou jednotřídní školu a po jejím absolvování pomáhala rodičům na statku. Po bolševickém puči v roce 1948 čelil Helenin otec Václav Tikalský snahám o kolektivizaci. V roce 1954 se pamětnice provdala za Karla Divokého. Manžel pocházel z nedalekých Hrdlořez, kde soukromě hospodařil na gruntu zděděném po rodičích. I on čelil kolektivizačním snahám komunistů. Roku 1958 byl Karel Divoký ve vykonstruovaném procesu obviněn z krádeže, soud mu vyměřil podmíněný trest a jeho majetek propadl státu. Tikalští museli v roce 1961 předat pozemky a dobytek státním statkům. Až do svého odchodu do důchodu pracovala Helena jako dojička v kravíně. S manželem vychovali čtyři potomky. Po sametové revoluci získala rodina své majetky v restituci. V roce 2020 žila Helena Divoká ve svém rodném domě v Hranicích.