Josef Blinka

* 1954

Full recordings are available only for logged users.

Drž hubu, ogare, a hleď si práce!

Josef Blinka v roce 2021
Josef Blinka v roce 2021
photo: Fotografie byla pořízena při natáčení v roce 2021

Josef Blinka se narodil 31. ledna 1954 v Horní Bečvě jako předposlední z deseti sourozenců. Jeho otec Jan Blinka pocházel ze zemědělské rodiny z Horní Bečvy, vyučil se ve stavební firmě, podílel se na budování tamní přehrady. Josefova matka Božena Blinková, rozená Rárová, pocházela z rodiny panského hajného z Horní Bečvy. Rodina během druhé světové války prožila dramatické okamžiky v souvislosti s tím, že většina lidí z kraje byla zapojena do pomoci partyzánům. Na konci války měl Horní Bečvu stihnout stejný osud jako vypálené obce Prlov a Ploština, ale vzhledem k rychle postupující osvobozenecké Rudé armádě to již nacisté na útěku nestihli. Josef se vyučil jako mechanik pletacích strojů v Jihlavě, kde následně získal i maturitu. Nastoupil do textilky Loana Rožnov, kde vystřídal mnoho pracovních pozic, a stal se i šéfem zdejších odborů. Počátkem 80. let jej vyšetřovala policie kvůli udání, že u sebe přechovává nábožensky laděný samizdat. Josef Blinka také během 80. let pomáhal formulovat lokální petici za náboženskou svobodu. V roce 1994 byl zvolen starostou Horní Bečvy a na tomto postu působil dvanáct let. Potom byl až do roku 2018 místostarostou tamtéž. Jeho životním koníčkem je sbírání orální historie s vazbou na rodný kraj. Josef Blinka se významně zasadil o zbudování partyzánské stezky v okolí Horní Bečvy, kde žil ještě v roce 2022.