The following text is not a historical study. It is a retelling of the event of the witness’s life based on the memories recorded in the interview. The narrative was written by external collaborators of the Memory of Nations.

If you have objections or additions to the text, please contact the chief editor of the Memory of Nations. (michal.smid@ustrcr.cz)

Daniel Balabán (* 1957  )

Snažil jsem se přemýšlet o svátosti, těle a duši, ale také o tom, co je sprosté

 • narozen 20. září 1957 v Šumperku, kde s rodinou bydlel do svých pěti let
 • jeho dospívání ovlivnilo nejen silné evangelické zázemí rodiny, ale také charakter Ostravska
 • náměty dělnických kolonií a hornické krajiny se pro něho v počátcích tvorby staly stěžejní
 • v roce 1977 se hlásil na AVU, kam nebyl kvůli podpisu Charty 77 jeho strýcem Milanem přijat
 • po opakovaných pokusech byl v roce 1979 přijat do ateliéru Františka Jiroudka
 • studium dokončil v roce 1984 a vrátil se do Ostravy
 • ve druhé polovině 80. let se podílel na aktivitách umělecké skupiny Přirození
 • po revoluci se na kratší dobu angažoval v uskupení Kontrast 90
 • od počátku 90. let vystavuje v řadě tuzemských i zahraničních galerií
 • v roce 1993 byl vybrán do okruhu finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého
 • v roce 1993 začal učit malbu na Pedagogické fakultě OU, kde později založil vlastní ateliér
 • v roce 2019 vedoucím Katedry malby na Fakultě umění OU
 • v roce 2004 získal v habilitačním řízení AVU titul docent

.

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Příběhy 20. století