cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Vojtěch Sedláček (1947) - ჩანაწერები

პროექტი : Memory of nations (in co-production with Czech television), Stories of 20th Century
დაწესებულება : Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.
 • born on 3 March 1947 in Prague
 • as a military conscript witnessed the invasion of the Warsaw Pact armies on 21 August 1968
 • worked in computer production and as a programmer
 • attended house seminars
 • had close relations with the founders of Charter 77
 • signed Charter 77
 • worked as a teacher in Jedlička’s Institute for the Disabled
 • in 1989 became a member of the Civic Forum
 • after the revolution elected one of Civic Forum’s leaders
 • in 1991-1992 head of the Office of the Government
 • in the 1990s director of the Civil Pension Fund
 • served as a deputy and a major of Roztoky u Prahy
 • founded Kepler’s Museum in Prague

დაინტერესდით ისტორიით? გინდათ გაიგოთ უფრო მეტი?

05/11/2014
ინტერვიუ ჩაწერილია პროექტის Memory of nations (in co-production with Czech television),ფარგლებში, ინტერვიუს ენაა ჩეხური.
სრული ჩანაწერი და პროტოკოლი ხელმისაწვდომია მხოლოდ რეგისტრირებული მკვლევარებისთვის

MP3, 291.08 MiB, 3:31:57 s
07/06/2012
ინტერვიუ ჩაწერილია პროექტის Stories of 20th Century,ფარგლებში, ინტერვიუს ენაა ჩეხური.
სრული ჩანაწერი და პროტოკოლი ხელმისაწვდომია მხოლოდ რეგისტრირებული მკვლევარებისთვის

MP3, 176.12 MiB, 3:12:22 s
შეგიძლიათ რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში აქ.

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2019 Post Bellum