cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Professor, ThDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů (1950) - կենսագրություն

Ծրագիր: Stories of 20th Century
հաստատություն: Post Bellum

All rights to use these materials are implied by rights of particular projects. If you can supply materials to this witness, please, contact us.

So that things do not become banal

Jaroslav Maxmilián Kašparů was born in Žirovnice on 14 March 1950. Having completed his high school studies, he graduated from the Faculty of General Medicine of Charles University in Prague as a dentist. He worked as a house officer while studying psychiatry at the Comenius University in Bratislava. Since the late 1970s, he has been involved in both institutional and ambulatory practice as well as in pastoral medicine and hypnotherapy. In 1984 he became a member of the secular order of Želiv Premonstratensians and adopted the order name Maxmilián. He was ordained a deacon after 1989 and became a priest of the Greek Catholic rite in 2015. He has been running a private medicinal practice in Pelhřimov since 1997. He is married and has two daughters.

մեկնաբանություններ (0)

մեկնաբանությունները կարող են ավելացնել միայն գրանցված հետազոտողները Դուք կարող եք գրանցվել, որպեսզի հետազոտության սենյակումhere.

ՄՏՆԵԼ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ

լոգին:Գաղտնաբառ:

Գրանցվել գիտահետազոտական սենյակում

Մոռացել եք գաղտնաբառը?


ՍԱՀՄԱՆԵԼ ՈՐՊԵՍ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԷՋ  | RSS  | ԿԱՊ  |  (c) 2000 - 2019 Post Bellum