cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Jaroslav Režný (1935) - ბიოგრაფია

პროექტი : Stories of 20th Century
დაწესებულება : Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.

A provocateur got among us, he was called the Jackal

Jaroslav Režný was born in Borovo, a small town in the former Yugoslavia, on 16 March 1935. His father, a Baťa representative, met Jaroslav's mother Milica Borić there. Soon after Jaroslav's birth, they moved to Zlín where his sister Danuše was born. They lived in the Netherlands briefly around 1938 and returned home after the occupation of the Sudeten. His father was demoted at work after 1948. Jaroslav became a boy scout in 1947 and was still active after the 1950 ban on the boy scouts. He and friends Josef Švéda, Josef Nečas, Ladislav Neckář and Milan Slováček formed their own group and continued meeting under the leadership of Milan Mendřec. Due to a provocation on the part of František Dymák, a post-war boy scout who was a few years older, they became the target of Zlín's StB in the early 1950s. They joined a mountain climbing club a year later. Jaroslav obtained vocational education as a turner and fitter and served in the military in 1955-1957, then worked at Konstrukce obuvnických strojů (Shoemaking Machinery Engineering). He took distance courses, graduated from a high school of technology, and started studying at the Brno University of Technology in 1960. He did not graduate due to bad health. He spent a major part of his productive age until retirement as the chief designer at Barum Otrokovice.

კომენტარები (0)

კომენტარების დამატება შეუძლიათ მხოლოდ რეგისტრირებულ მკვლევარებს შეგიძლიათ რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში აქ.

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2019 Post Bellum