cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Jenovefa Poňuchálková (1924) - ბიოგრაფია

პროექტი : Stories of 20th Century
დაწესებულება : Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.

People were afraid, everyone is afraid to die

Jenovefa Poňuchálková, née Bušková, was born on 30 December 1924 in Prušánky, Hodonín District. During the First Republic she attended elementary school and then worked on the family farm. She was in Prague when Reinhard Heydrich was assassinated. In spring 1945 she was a direct witness of the retreating front of the Bratislava-Brno Operation; Russian soldiers were quartered with people in the village. Some people hid in the wine cellars in Nechory. In the autumn after the war she married Karel Poňuchálek. She and her husband were disquieted by the rise of the Communist party in the village, and as farmers, they were pressured into joining the local UAC (united agricultural cooperative). The witness joined the cooperative in 1953 and was employed by it until her retirement in 1980. She lives in Prušánky.

კომენტარები (0)

კომენტარების დამატება შეუძლიათ მხოლოდ რეგისტრირებულ მკვლევარებს შეგიძლიათ რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში აქ.

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2019 Post Bellum