cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Pavel Konzal (1927) - Životopis


Všetky práva k užívániu týchto materiálov vychádzajú z práv konkrétnych projektov. Pokiaľ môžete doplniť materiály k tomuto pamätníkovi, prosím, kontaktujte nás.

Pane Bože, jsem tvůj a dělej si se mnou, co chceš

Pavel Konzal se narodil 31. prosince 1927 v Praze jako druhý z šesti dětí Antonína Konzala, bankovního úředníka církevní záložny v Praze. Rodina byla silně věřící. V roce 1939 nastoupil Pavel do kláštera na Svatou Horu u Příbrami jako vokalista a ministrant. Po dvou letech přestoupil do soukromého gymnázia řádu redemptoristů v Libějovicích, avšak studia přerušila heydrichiáda. Na jaře 1945 byl Němci povolán kopat zákopy do Polska, odkud na sklonku války s celou skupinou utekl. Po válce se v noviciátu v Července u Litovle připravoval na řeholní život. Poté žil v klášteře redemptoristů v Českých Budějovicích a souběžně studoval na tamním klasickém gymnáziu. Dne 13. dubna 1950 se stal obětí tzv. policejní akce K, nočního přepadení a zavírání klášterů na území ČSR, která proběhla v rámci likvidace církví. StB ho internovala do kláštera v Králíkách, který v té době sloužil jako pracovní tábor. Na podzim r. 1950 narukoval k PTP do Komárna k tzv. farářské rotě. Po návratu z vojny v roce 1954 mu z politických důvodů nebylo umožněno dokončit si maturitní vzdělání a nemohl tedy studovat teologii. Rozhodl se proto stát laickým knězem a oženil se. Zapojil se do skupiny pomáhající katolickému aktivistovi Zdeňku Ciklerovi, který se po tři roky skrýval před StB. V roce 1956 byli členové skupiny zatčeni. Pavla odsoudili ke tříletému trestu, jeho manželku ke dvěma a půl rokům. Odpykával si trest v jáchymovských dolech, jeho žena Zdena v pracovním táboře v Želiezovcích. Po několika měsících byli díky amnestii propuštěni. Nadále působili v katolických kruzích, pracovali s mládeží, po narození syna se jejich chata stala centrem setkávání katolických rodin. Ve svém pražském bytě ubytovávali návštěvy ze Západu. Žili pod dohledem StB. Pavel pracoval v ČKD v dělnických profesích, poté byl řidičem měřícího vozu na katedře geofyziky a dělníkem ve stavební geologii. Od roku 1987 byl řidičem a asistentem pražského biskupa Antonína Lišky. V roce 1989 spoluorganizoval zájezdy do Říma na svatořečení Anežky České. Po revoluci 1989 působil na diecézi v oddělení památek, za svou dlouholetou práci pro církev dostal vyznamenání od kardinála Dominika Duky.

Komentáre (0)

Komentáre môžu pridávať len registrovaní bádatelia. Do e-bádateľne se môžete zaregistrovat tu.

VSTUP DO E-BÁDATEĹNE

Login:Heslo:

Registrácia do e-bádateľne

Lost password?


VYSTAVIŤ AKO HOMEPAGE  | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2019 Post Bellum