cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

What is Memory of Nations

Čo je Pamäť národa

Ide o rozsiahlu zbierku spomienok pamätníkov, budovanú jednotlivcami, neziskovými organizáciami, školskými a vzdelávacími, štátnymi a príspevkovými inštitúciami v Európe, ktoré chcú svoje nahrávky, texty, fotografie, archívne dokumenty poskytnúť´,  porovnávať´, vyhodnocovaťa spoločne nad nimi diskutovať´. Sprístupňujeme zbierky spomienok pamätníkov, ktorí súhlasili, aby ich svedectvo poslúžilo k skúmaniu moderných dejín a bolo verejne prístupné.

Všetci, ktorí sa pripojili svojimi zbierkami, sa stávajú súčasťou SPOLOČENSTVA EURÓPSKEJ PAMÄTI. Koordinátori projektov sú pozývaní na medzinárodné bádateľské sympóziá Pamäti národa. Ak by ste i vy chceli prispieť do zbierky, či už svedectvom, vlastnou  zbierkou, alebo finančnými prostriedkami, kliknite tu.

O čo nám ide

Chceme cez svedectvá pamätníkov a všetkými historickými prameňmi poznávať podstatu totalít 20.storočia. Nacizmus a komunizmus. Skúmame fenomény, ktoré totality minulého storočia sprevádzali. Skladáme mozaiku spomienok tisícov jednotlivcov, ktorí sa ocitli v hraničnej situácii, majú svedectvá a sú ochotní rozprávať. Zaujímajú nás dôvody, prečo sa ľudia správali tak či onak, ako sa vyvíjali ich názory a postoje, ako sa menili ich charaktery podľa životných skúseností. Chceme tieto spomienky vzájomne porovnávať, zoradiť ich podľa dejinných epoch, výročí, rokov, udalostí tak, aby bolo možné jednoducho sa v nich orientovať a tak im porozumieť.

Kto projekt vedie

Digitálny pamätnícky archív Pamäť národa vytvorili v roku 2000 tri české inštitúcie: združenie Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pre štúdium totalitných režimov. Post Bellum je združenie novinárov a historikov budujúcich od roku2001 zbierku spomienok pamätníkov, Český rozhlas je významnou mediálnou verejnoprávnou inštitúciou a disponuje rozsiahlym zvukovým archívom a technikou, Ústav pre štúdium totalitných režimov je úrad zaoberajúci sa skúmaním, analýzou a dokumentáciou totalitných režimov dvadsiateho storočia. Práve tieto tri zmluvne viazané inštitúcie vytvorili tím špecialistov, ktorý túto unikátnu aplikáciu pripravil a dal do činnosti. Oficiálne spustenie prebehlo 28.októbra.

Aký je cieľ portálu

Spoločenstvo európskej pamäti chce sprístupniť bádateľom aj širokej verejnosti prehľadnou a zrozumiteľnou formou individuálne svedectvá pamätníkov významných dejinných udalostí dvadsiateho storočia, celé nahrávky, ukážky nahrávok, fotografie, denníky ,archívne dokumenty a mnoho ďalšieho. Čím viac zbierok, portrétov a svedectiev sa zhromaždí, tým pestrejšia a zrozumiteľnejšia mozaika minulého storočia vznikne.

Kto je bádateľom

Rozlišujeme návštevníkov portálu na bežných užívateľov a bádateľov. Bádateľom sa môže stať ktokoľvek, kto vyplní registračný formulár a obdrží od správcu portálu poštou certifikát. Každý bádateľ, ktorý bude mať prístup ku všetkým zbierkam, musí dodržiavať pravidlá, ctiť autorské práva a rešpektovať dôstojnosť pamätníkov.

 

Ako nápad projektu Pamäť národa vznikol

Myšlienka vytvorenia digitálneho archívu spomienok pamätníkov vyplynula z jednaní ,ktoré prebiehali v rokoch 2006-2007 medzi českými tvorcami oral - history projektov (Post-Bellum, Český rozhlas, Ústav pre súčasné dejiny AV ČR, Vojenský historický ústav, Židovské múzeum v Prahe, Živá pamäť o.p.s., Múzeum Ústí nad Labem).Práve snaha o nájdenie platformy, kde by bolo možné zdieľať a vzájomne porovnávať jednotlivé bádateľské výstupy, dala vzniknúť myšlienke internetového portálu, na ktorom sa práve nachádzate.

 

Doména www.pametnaroda.cz potom bola v septembri 2008 tvorcom portálu Pamäť národa bezplatne poskytnutá Spoločnosťou za mravné a právne uznanie 3.odboja, ktorá bola na konci deväťdesiatych rokov založená študentmi Davidom Prokopom, Pavlom Bezděkom a Michalom  Kuchtom, ktorým týmto za ich ústretovosť ďakujeme.

 

Čo možno teraz v bádateľni Pamäti národa nájsť

V tejto chvíli sú v digitálnom pamätníckom archíve Pamäť národa zverejnené spomienky stoviek pamätníkov predovšetkým zo zbierky Post Bellum. Ide o spomienky vojakov-veteránov z druhej svetovej vojny, predstaviteľov československého odboja 1939-1945,obetí holokaustu, politických väzňov z päťdesiatych rokov, ale tiež funkcionárov výkonnej moci-agentov KGB, NKVD, ŠtB, politických funkcionárov a ďalších. Od roku2008 sa k iniciatíve Pamäť národa pridávajú desiatky projektov z celej Európy. Koordinátori projektov prispôsobujú svoje zbierky pre potreby elektronickej badateľne Pamäť národa, výpovede sa digitalizujú, prekladajú do anglického jazyka a sú pred finálnym uložením na portál Pamäť národa kontrolované editormi.

Uložené celé nahrávky zo zbierok sú doplnené audioukážkami, životopisnými textami, fotografiami, denníkmi, archívnymi dokumentmi, odkazmi na mediálne výstupy a ďalšími materiálmi. Jednotliví pamätníci sú vždy priradení k dejinným epochám, výročiam a pamätníckym kategóriám. Domnievame sa, že práve možnosť porovnávania čo najširšieho spektra jednotlivých výpovedí a ich zaradenie do dejinných súvislostí umožní odborníkom i laikom zasvätenou a zároveň pútavou formou priblížiť deje a fenomény dvadsiateho storočia. Sme si samozrejme vedomí, že subjektívne výpovede pamätníkov nemôžu priniesť vyčerpávajúce historické poznanie, môžu však zásadným spôsobom prispieť k jeho obohateniu. V neposlednom rade potom veríme, že práve poznanie jedinečných životných príbehov pamätníkov môže byť cestou, ako priblížiť nedávnu európsku minulosť najmladšej generácii.

 

 

VSTUP DO E-BÁDATEĹNE

Login:Heslo:

Registrácia do e-bádateľne

Lost password?


VYSTAVIŤ AKO HOMEPAGE  | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2019 Post Bellum