cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

What is Memory of Nations

Jest to obszerny zbiór wspomnień świadków gromadzony na obszarze całej Europy przez pojedyncze osoby, organizacje non-profit, instytucje publiczne i niepubliczne, szkoły oraz ośrodki edukacyjne, które chcą podzielić się własnymi zbiorami, porównywać, oceniać i wspólnie dyskutować na temat swoich nagrań, tekstów, zdjęć i dokumentów archiwalnych. Przechowujemy i udostępniamy zbiory wspomnień świadków, którzy wyrazili zgodę, aby ich świadectwo zostało wykorzystane do badania historii najnowszej i udostępnione publicznie. Wszyscy, którzy dołączą do nas ze swoimi zbiorami, stają się częścią WSPÓLNOTY PAMIĘCI EUROPEJSKIEJ. Osoby chcące przyczynić się do powiększenia kolekcji - w formie wspomnień, czy wyników swoich badań - prosimy o kliknięcie tutaj.
Jeśli chcieliby Państwo wziąć czynny udział w tworzeniu tego portalu bądź rejestracji wspomnień świadków, przekazując na ten cel środki finansowe lub wspomóc nas w inny sposób, prosimy o kontakt z głównym koordynatorem projektu Mikulášem Kroupą
(tel.+420604636768).
Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Post Bellum: IBAN: CZ8001000000511707230277, Banka SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX.
Z góry bardzo dziękujemy.

 

Co jest naszym celem?

Pamięć Narodu chce w jasnej i zrozumiałej formie udostępnić badaczom, a także szerokiej publiczności wspomnienia świadków ważnych wydarzeń historycznych XX wieku. W naszej bazie przechowujemy nagrania w całości, ich fragmenty, zdjęcia, dzienniki, dokumenty archiwalne oraz wiele innych. Im więcej zbiorów, portretów i świadectw uda się zgromadzić, tym bardziej zróżnicowana i zrozumiała będzie mozaika ubiegłego wieku. Z pomocą zapisków świadków i innych źródeł historycznych chcemy poznać istotę niedemokratycznych reżimów XX wieku, nazizmu i komunizmu. Chcemy badać fenomeny, które im towarzyszyły. Układamy mozaikę z zeznań tysięcy świadków, którzy znaleźli się w sytuacji ekstremalnej i chcą podzielić się tymi doświadczeniami. Interesują nas powody, które decydowały o tym, że ludzie zachowali się tak, a nie inaczej, co miało wpływ na rozwój ich opinii i stanowisk. Dokumenty te chcemy porównywać i dla celów naukowych rozdzielić według historycznych epok, rocznic, wydarzeń czy kategorii wspomnień.

Jak powstał pomysł utworzenia projektu Pamięć Narodu?

Pomysł stworzenia cyfrowego archiwum narodził się w trakcie rozmów prowadzonych w latach 2006-2007 między czeskimi instytucjami, zajmującymi się archiwowaniem wspomnień świadków (Stowarzyszenie Post Bellum, Czeskie Radio, Instytut Historii Najnowszej Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Wojskowy Instytut Historii, Muzeum  Żydowskie w Pradze, Živá paměť o.p.s., Muzeum miasta Ústí nad Labem). Motywacją do powstania portalu była potrzeba znalezienia platformy, która umożliwiłaby udostępnianie i porównywanie pojedynczych prac badawczych przechowywanych w postaci cyfrowej.

Kto kieruje projektem?

Cyfrowe archiwum wspomnień Pamięć Narodu zostało stworzone w 2008 roku przez trzy czeskie instytucje: Stowarzyszenie Post Bellum, Czeskie Radio i Instytut Badania Reżimów Totalitarnych. Post Bellum to stowarzyszenie dziennikarzy i historyków tworzące od 2001 roku zbiór zeznań świadków. Czeskie Radio to znaczący państwowy środek masowego przekazu, dysponujący obszernym archiwum nagrań i odpowiednim sprzętem. Instytut Badania Reżimów Totalitarnych to instytucja zajmująca się badaniem, analizą i dokumentowaniem reżimów totalitarnych XX wieku. Instytucje te, w oparciu o umowę, powołały do życia grupę specjalistów, która przygotowała i uruchomiła tę jedyną w swoim rodzaju aplikację. Strona została oficjalnie uruchomiona 28 października 2008 roku. Domena www.pametnaroda.cz została bezpłatnie udostępniona twórcom portalu przez Towarzystwo Moralnego i Prawnego Uznania Ruchu Oporu Przeciwko Komunizmowi, które pod koniec lat dziewięćdziesiątych założyli studenci David Prokop, Pavel Bezděk i Michal Kuchta. W tym miejscu chcielibyśmy im serdecznie podziękować.

Wspólnota Pamięci Europejskiej

Wspólnota Pamięci Europejskiej to stowarzyszenie osób prywatnych i instytucji, które zdecydowały się umieścić i udostępnić wyniki swoich badań w archiwum cyfrowym Pamięć Narodu. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich: historyków, dziennikarzy, studentów i innych badaczy. Twórcy elektronicznej pracowni naukowej Pamięć Narodu oferują członkom stowarzyszenia możliwość szkolenia w zakresie systemu edycji, wsparcie techniczne, ewentualnie pomoc przy redakcji tekstu, czy z przekładem na język angielski. Każda część projektu ma swojego koordynatora, odpowiadającego za ostateczny kształt prezentowanych materiałów. Członkowie Wspólnoty Pamięci Europejskiej zapraszani są także na międzynarodowe sympozja naukowe. ad a

Kto może zostać badaczem?

Portal Pamięć Narodu dzieli swych gości na zwykłych użytkowników Internetu oraz tzw. badaczy. Badaczem może zostać każdy zainteresowany, który wypełni formularz rejestracyjny i po jego weryfikacji otrzyma od administratora portalu właściwy certyfikat. Certyfikat umożliwia dostęp do elektronicznej pracowni naukowej, dając możliwość korzystania z całych nagrań, protokółów i wszelkich dodatkowych zgromadzonych materiałów. Zarejestrowany badacz może komentować wypowiedzi świadków oraz włączać się do fachowych dyskusji pod warunkiem dotrzymywania zasad elektronicznej pracowni naukowej, szanowania praw autorskich i respektowania godności świadków.

Co aktualnie znajduje się w elektronicznej pracowni naukowej Pamięć Narodu?

W tej chwili w cyfrowym archiwum Pamięć Narodu, udostępnione są wspomnienia kilkuset świadków. Podstawę archiwum tworzą zbiory Stowarzyszenia Post Bellum, gromadzone od 2001 roku. Chodzi o wspomnienia weteranów II wojny światowej, uczestników antynazistowskiego ruchu oporu, ofiar  holocaustu, więźniów politycznych z lat 50-tych i późniejszych, duchownych, dysydentów. Obok nich znajdują się także świadectwa funkcjonariuszy aparatu władzy - agentów KGB, NKVD, StB, polityków i innych.
Od 2008 roku do inicjatywy Pamięć Narodu przyłączają się organizacje i pojedyncze osoby dołączając wspomnienia świadków zarówno z Republiki Czeskiej, jak i całej Europy. Dzięki temu archiwum cyfrowe stopniowo wzbogacane jest w wypowiedzi znaczących osobowości kultury, przedstawicieli mniejszości narodowych, świadków wydarzeń ze Słowacji, Rumunii, Węgier, krajów nadbałtyckich i innych państw europejskich. Wypowiedzi są digitalizowane, teksty opracowane redakcyjnie i tłumaczone z języków narodowych na język angielski. Nagrania tworzące kolekcję uzupełniane są fragmentami audio i video, tekstami biograficznymi, zdjęciami, dziennikami, dokumentami archiwalnymi, linkami do publikacji w mediach i innymi materiałami. Poszczególni świadkowie są przyporządkowani do epok historycznych, rocznic i kategorii. Sądzimy, że możliwość porównywania poszczególnych wypowiedzi umieszczonych w  historycznym kontekście pozwoli fachowcom i laikom zapoznać się z wydarzeniami i fenomenami XX wieku w kompetentnie opracowanej i ciekawej formie. Jesteśmy w pełni świadomi tego, iż subiektywne wypowiedzi świadków nie mogą przekazać wyczerpującej wiedzy historycznej, mogą jednak zasadniczo ją wzbogacić. Wierzymy też, że zapoznanie się z ich wyjątkowymi losami może być dobrym sposobem na przybliżenie najnowszej europejskiej historii najmłodszej generacji.

 

WEJDŹ DO POKOJU BADAŃ

Login:Hasło:

Rejestracja do pokoju badań

Lost password?


USTAW JAKO STRONĘ STARTOWĄ   | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2019 Post Bellum