cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

What is Memory of Nations

Mi a Nemzet emlékezete?

A kortárs elbeszélők emlékeinek gyűjteménye, amelyet egyének, nonprofit szervezetek, iskolai, művelődési, állami és támogatott intézmények építenek Európában, akik/amelyek felvételeiket, szövegeiket, fényképeiket, archív dokumentumaikat szeretnék közölni, értékelni és közösen megvitatni. Hozzáférhetővé tesszük azon kortárs elbeszélők emlékgyűjteményeit, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy tanúságaik a modern történelem tanulmányozását szolgálják, és nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek. Mindenki, aki gyűjteményével csatlakozott, az EURÓPAI EMLÉKEZET KÖZÖSSÉGE részévé válik. Amennyiben - akár tanúsággal vagy saját gyűjteménnyel - Ön is támogatni szeretné a projektet, kattintson ide!

Amennyiben pénzeszközökkel, illetve más módon kívánná támogatni ennek a portálnak a munkáját és az emlékezők tanúságainak feldolgozását, kérjük, lépjen kapcsolatba a projekt vezető koordinátorával.       A projekt vezető koordinátorának neve és elérhetősége: Mikuláš Kroupa (tel.: +420 604 63 67 68).       A Post Bellum Egyesület bankszámlaszáma: 51-1707230277/0100.

Hozzájárulását előre is köszönjük! 

Mi a portál célja?

Az Európai Emlékezet Közössége a kutatók és a széles nyilvánosság részére áttekinthető és érthető formában szeretné hozzáférhetővé tenni a 20. század jelentős történelmi eseményeinek egyéni, kortárs tanúságait, teljes felvételeket, felvételek szemelvényeit, fényképeket, naplókat, levéltári dokumentumokat és sok egyebet. Minél több gyűjtemény, portré és tanúság gyűlik össze, annál színesebb és érthetőbb mozaikkép áll össze a múlt századról. A kortárs elbeszélők tanúságán és egyéb történelmi forráson keresztül szeretnénk megismerni a 20. század totalitárius rendszereinek lényegét. Vizsgáljuk a nácizmust és a kommunizmust, és a múlt század totalitárius rendszereit kísérő fenoméneket. Több ezer olyan egyén emlékeinek mozaikját rakjuk össze, akik szélsőséges helyzetbe kerültek, tanúsággal bírnak, és hajlandóak arról beszélni. Érdekelnek bennünket az okok, hogy az emberek miért viselkedtek így vagy amúgy, hogyan fejlődtek nézeteik és állásfoglalásaik. Ezeket az emlékeket szeretnénk egymással összevetni, valamint történelmi korszakok, évfordulók, évek és események alapján rendezni úgy, hogy azok a kutatók számára használhatók legyenek.

Hogyan keletkezett a Nemzet Emlékezete portál ötlete?

A digitális kortárs emléktár gondolata a szemtanúk visszaemlékezéseit archiváló projektek cseh létrehozóinak (Post Bellum, Cseh Rádió, A Cseh Köztársaság TA Jelenkori Történelmi Intézete, Katonai Történelmi Intézet, Prágai Zsidó Múzeum, Élő Emlékezet o.p.s. /ismeretlen rövidítés/, Ústí nad Labem-i Múzeum) 2006-2007-es tárgyalásaiból adódott. A portál létrehozását az egyes kutatói eredmények digitális elraktározására, kölcsönös közlésére és összevetésére lehetőséget kínáló platform megtalálásának szándéka motiválta.

Ki vezeti a projektet?

A Nemzet Emlékezete digitális kortárs levéltárat 2008-ban három cseh intézmény, a Post Bellum Egyesület, a Cseh Rádió és a Totalitárius Rendszereket Tanulmányozó Intézet hozta létre. A Post Bellum a kortárs elbeszélők emlékgyűjteményét 2001-től építő újságírók és történészek egyesülete, a Cseh Rádió egy jelentős, széles körű hangtárral és technikával rendelkező, közjogi médiaintézmény, a Totalitárius Rendszereket Tanulmányozó Intézet pedig egy olyan hivatal, amely a huszadik század totalitárius rendszereinek vizsgálatával, elemzésével és dokumentálásával foglalkozik. Ez a három, szerződéses kapcsolatban álló intézmény hozta léptre azt a szakértői csapatot, amely ezt a speciális alkalmazást előkészítette, és üzembe helyezte. A hivatalos indítás ideje 2008. október 28. A www.pametnaroda.cz domaint a Nemzet Emlékezete portál alkotói 2008. szeptemberében térítésmentesen kapták meg, mégpedig a kilencvenes évek végén, David Prokop, Pavel Bezděk és Michal Kuchta diákok által alapított „ A 3. Ellenállás Erkölcsi és Jogi Elismeréséért" nevű társaságtól. A nevezetteknek nagylelkűségükért ezúton is köszönetet mondunk.

 Európai Emlékezet Közössége

Az  Európai Emlékezet Közössége egyének és egyesületek deklarációs szövetsége, akik úgy határoztak, hogy kutatási eredményeiket a Nemzet Emlékezete digitális archívumában helyezik el. A Közösség minden történész, újságíró, diák és kutató számára nyitva áll. A Nemzet Emlékezete internetes kutatóhely munkatársai a közösség tagjait megtanítják a szerkesztői program használatára, technikai segítséget nyújtanak számukra, szükség esetén segítségükre vannak a szövegek szerkesztésében illetve azok angol nyelvre fordításában. Minden egyes projektnek saját koordinátora van, aki a feltöltött anyag végleges formájáért felelős. Az Európai Emlékezet Közösségének tagjai meghívást kapnak a nemzetközi kutatói szimpóziumokra is.

Ki a kutató?

A portál látogatói között általános felhasználókat és kutatókat különböztetünk meg. Mindenki, aki kitölti a regisztrációs űrlapot és a portál kezelőjétől minősítést kap, kutatóvá válhat. A kutatói minősítést kézhezvéve a kutatónak lehetősége nyílik az internetes kutatóhely használatára, ahol a felvételek és protokollok teljes szövegét megtalálja, és hozzáférhet minden eddig feltöltött dokumentumhoz. A regisztrált kutató kommentálhatja az emlékezők tanúságtételeit, bekapcsolódhat a szakmai vitákba, de minden esetben be kell tartania a szabályokat, tiszteletben kell tartania a szerzői jogokat és a kortárs elbeszélők méltóságát.

 

Mi található most a Nemzet Emlékezete kutatóhelyen?

A Nemzet Emlékezete digitális kortárs levéltár; jelen pillanatban kortárs elbeszélők százainak emlékeit hozza nyilvánosságra, elsősorban a 2001-ben alakult Post Bellum gyűjteményből. Második világháborús veteránoknak, az 1939-1945-ös csehszlovák ellenállási mozgalom képviselőinek, a holocaust áldozatainak, az ötvenes évek politikai foglyainak, egyházi méltóságoknak, feketelistán lévő értelmiségieknak, valamint a végrehajtó hatalom - KGB-, NKVD-, StB- /Csehszlovák Állambiztonság/ képviselőinek, politikai funkcionáriusoknak és mások visszaemlékezései találhatók itt.

 A Nemzet Emlékezete kezdeményezéshez 2008-tól folyamatosan csatlakoznak olyan cseh és európai projektek, akik visszaemlékezések archiválásával foglalkoznak. A digitális archívum így fokozatosan bővül a kulturális élet vezető személyiségeinek, nemzeti kisebbségek vezetőinek, magyar, szlovák, román, baltikumi, illetve más európai szemtanúk emlékeivel.  A vallomásokat digitalizálják, angol nyelvre fordítják, s a Nemzet Emlékezete portálra való végső felhelyezés előtt szerkesztői kontrollnak vetik alá.

A gyűjtemények teljes, rögzített felvételeit audió-szemelvények, életrajzszövegek, fényképek, naplók, levéltári dokumentumok, a médiából származó utalások és egyéb anyagok egészítik ki. Az egyes kortárs elbeszélőket mindig történelmi időszakokhoz, évfordulókhoz és kortárs kategóriákhoz rendeljük. Úgy gondoljuk, hogy épp az egyes vallomások lehető legszélesebb spektrumban történő összevetésének lehetősége, s azoknak történelmi összefüggésekbe helyezése teszi lehetővé - a szakemberek és a laikusok számára is - a 20. század eseményeinek és fenoménjeinek beavatott és egyben lebilincselő formájú megközelítését.

Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a kortárs elbeszélők szubjektív vallomásai nem adhatnak kimerítő történelmi ismereteket, alapvető módon azonban hozzájárulhatnak azok gazdagításához. Nem utolsósorban pedig hisszük, hogy épp a kortárs elbeszélők egyedi élettörténeteinek megismerése jelentheti azt az utat, amellyel a közelmúlt európai történelmét közel hozhatjuk a legfiatalabb generációhoz.

BELÉPÉS A KUTATÓSZOBÁBA

Felhasználónév:Jelszó:

Regisztrálás a kutatószobába

Elfelejtette jelszavát?


BEÁLLÍTÁS KEZDŐOLDALKÉNT  | RSS  | KAPCSOLATTARTÓK  |  (c) 2000 - 2019 Post Bellum