cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

FAQ

Prečo pamäť národa?

Základom tohto portálu sú výpovede pamätníkov význačných dejinných udalostí uplynulého storočia. Výpovede často subjektívne a skreslené. Práve zhromaždením veľkého množstva týchto osobných spomienok vzniká vyjadrenie akejsi kolektívnej pamäti osôb spojených teritóriom, jazykom či štátnou príslušnosťou. Odtiaľ pamäť národa. Národ vnímame ako skupinu ľudí s určitou spoločnou historickou skúsenosťou. Nechceme náš projekt nejako vymedzovať v striktne nacionálnom duchu, nakoniec už teraz nájdeme medzi publikovanými pamätníkmi obete holokaustu vedľa vojakov Wehrmachtu, veľkomestských intelektuálov vedľa rodákov z malých zakarpatských dediniek, pričom všetci títo ľudia sa mohli počas svojho života cítiť Čechmi. Nehovoriac o tom, že portál Pamäť národa chceme prezentovať ako platformu európsku.

Ako sa môžem stať spolutvorcom portálu Pamäť národa?

Pokiaľ by ste  rád zaznamenal zaujímavé svedectvá pamätníkov, máte dve možnosti.

-          ak ste súkromná osoba, môžete sa stať členom Spoločenstva európskej pamäti v radoch spolupracovníkov združenia Post Bellum, ktoré je hlavným koordinátorom tohto projektu a ktoré sa natáčaniu pamätníkov venuje od roku 2001.Napíšte povereným členom o.s. Post Bellum, následne budete stručne otestovaní (test sa týka dejín dvadsiateho storočia, problematiky orálnej histórie a základných technických náležitostí súvisiacich s natáčaním spracovania nahrávok).Pokiaľ uspejete a keď pri následnom natáčaní ukážete dostatočnú zdatnosť, môžete sa stať zberačom-narátorom Post Bellum. Práca pre Post Bellum je združením v závislosti na dosiahnutých výsledkoch honorovaná.

-          ak ste zástupcom inštitúcie či organizácie(médium, škola, múzeum, občianske združenie či iný subjekt), ktorá realizuje orálno-historický projekt, napíšte prosím správcom a uveďte stručný popis metodológiu Vášho projektu. Tvorcovia portálu Pamäť národa vítajú každý počin zaznamenávajúci výpovede pamätníkov, pokiaľ spĺňa aspoň základné metodologické kritériá. Pridruženým projektom a inštitúciám neposkytujeme žiadne finančné plnenie, na odplatu môžeme zadarmo ponúknuť užívateľsky jednoduchý systém ukladania pamätníkov na internete a začlenenie Vašej Inštitúcie do Spoločenstva európskej pamäti a z toho vyplývajúce možnosti komparovať Vaše výsledky s kolegami z celej Európy a neposlednom rade tiež príležitosť zviditeľnenia výsledkov Vašej práce na internete, poťažne v ďalších médiách.

Prečo nie sú zverejnené celé nahrávky?

Viacero projektov z oblasti orálnej histórie vznikalo primárne s bádateľským zámerom, bez vidiny publikovania natočených spomienok. Aj v zbierke Post Bellum, ktorá sa v túto chvíľu stala základom portálu Pamäť národa a kde sa od začiatku počítalo s výstupmi v podobe rozhlasových programov, nájdeme pamätníkov, ktorí neposkytli súhlas so zverejnením časti alebo celej nahrávky. Tvorcovia portálu Pamäť národa primárne sledujú cieľ čo ,,najdemokratickejšieho" prístupov  prezentácii získaného materiálu, zároveň sa však snažíme rešpektovať požiadavky jednotlivých pamätníkov a tiež pravidlá inštitúcií, ktoré spomienky uchovávajú. Popri tom je treba vziať na vedomie, že pamätník hocikedy hovorí o citlivých témach, preto považujeme za správne sprístupniť ich výpovede tým, ktorí o problematiku prejavia hlbší záujem. Z uvedených dôvodov má bežný neregistrovaný užívateľ v súčasnej dobe okrem životopisných textov a fotografií k dispozícii audioukážky v podobe niekoľkých klipov charakterizujúcich osobnosť pamätníka a jeho dôležité prežitky. Všetci, ktorí sa chcú s celými záznamami natáčania a všetkými zhromaždenými materiálmi bližšie zoznámiť, radi privítame v našej e-bádatelni.

Čo je to e-bádatelňa a ako sa môžem stať bádateľom?

Tak ako ,,bežné" historické dokumenty sú uložené v archíve, je aj zbierka spomienok pamätníkov na portále Pamäť národa koncipovaná ako akýsi digitálny archív, kde platia určité pravidlá. Každý, kto má záujem bližšie sa zoznámiť so zhromaždeným materiálom, vyplní registračný formulár, následne mu správcovia na uvedenú poštovú adresu zašlú bádateľský certifikát s oprávnením pre vstup do bádateľne. Nechceme prístup k dokumentom obmedzovať napríklad dosiahnutým vzdelaním, či profesným zameraním(tak ako v bežnom archíve môže pátrať ktokoľvek ), chceme však mať istotu, že oným bádateľom je konkrétna osoba s určitou motiváciou a nie len anonymný užívateľ internetu, preto volíme pre registráciu do bádateľne uvedený postup. Bádateľ má okrem možnosti zoznámenia s celými nahrávkami a pridanými dokumentmi možnosť pripojiť svoj komentár k jednotlivým pamätníkom alebo vstúpiť do odborných diskusií, prípadne otvárať nové bádateľské témy. To všetko pri rešpektovaní pravidiel e-bádateľne.

 

 

VSTUP DO E-BÁDATEĹNE

Login:Heslo:

Registrácia do e-bádateľne

Lost password?


VYSTAVIŤ AKO HOMEPAGE  | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum