cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

FAQ

Dlaczego Pamięć Narodu?

 

Podstawą do tego portalu są relacje osób, które były świadkami ważnych wydarzeń historycznych ubiegłego wieku. Relacje te są często subiektywne i nieco zniekształcone. Zgromadzenie dużej ilości wspomnień osobistych prowadzi do uzewnętrznienia pamięci kolektywnej osób, które łączy wspólne terytorium, język lub przynależność  państwowa. Stąd pamięć narodu. Naród pojmujemy jako grupę ludzi mających wspólne doświadczenie historyczne. Nie mamy zamiaru definiować tego projektu w duchu ściśle nacjonalnym - ostatecznie juz i teraz można znaleźć wśród opublikowanych wspomnień ofiary holokaustu obok żołnierzy Wehrmachtu, intelektualistów z dużych miast obok rodaków z małych wsi podkarpackich. Wszyscy oni mogli przez całe swoje życie czuć się Czechami. Nie pomijając faktu, iż portal Pamięć Narodu chcemy zaprezentować jako platformę europejską.

 

Jak zostać współtwórcą portalu Pamięć Narodu?

 

Jeżeli chciałbyś zadokumentować ciekawe relacje świadków różnych wydarzeń, masz dwie możliwości:

- o ile jesteś osobą prywatną, możesz zostać członkiem Wspólnoty Pamięci Europejskiej w gronie współpracowników stowarzyszenia Post Bellum, które jest głównym koordynatorem projektu oraz zajmuje się nagrywaniem relacji od roku 2001. Napisz do akredytowanych członków stowarzyszenia obywatelskiego Post Bellum. Następnie zostanie przeprowadzony krótki test (dotyczący historii XX wieku, problematyki oral history oraz podstawowych należności technicznych w związku z nagrywaniem i opracowaniem nagrań). O ile zdasz i podczas następnego nagrywania okażesz dostateczną znajomość i umiejętność, możesz zostać kolekcjonerem-narratorem Post Bellum. Praca dla Post Bellum jest opłacana w zależności od osiągniętych wyników.

- o ile jesteś reprezentantem instytucji czy organizacji (media, szkoła, muzeum, stowarzyszenie obywatelskie lub inny podmiot), która realizuje projekt oral history, napisz do administratorów i zaprezentuj zwięzły opis i metodologię własnego projektu. Twórcy portalu Pamięć Narodu spodziewają się każdego zanotowania narracji świadków, pod warunkiem, iż spełnia on kryteria metodologiczne. Projektom towarzyszącym i instytucjom nie udzielamy żadnej rekompensaty finansowej, w zamian możemy natomiast gratis zaoferować prosty dla użytkowników system umieszczania  świadków na stronie internetowej oraz możliwość włączenia instytucji, dla której pracujesz, do Wspólnoty Pamięci Europejskiej i porównywania wyników badań Twojej instytucji z kolegami z całej Europy, a także okazję do opublikowania wyników pracy w Internecie lub w innych mediach.

 

Dlaczego nie są publikowane całe nagrania?

 

Większa ilość projektów z zakresu oral  history powstało pierwotnie w celach badawczych, bez wizji opublikowania nagranych wspomnień. Nawet w zbiorach Post Bellum, która w chwili obecnej stała się podstawą do portalu Pamięci Narodu i gdzie od samego początku spodziewano się wyników w formie audycji radiowych, można odszukać świadków, którzy nie wyrazili zgody na opublikowanie całego nagrania lub tylko chociaż jego części. Twórcom portalu Pamięć Narodu chodzi przede wszystkim o jak „najbardziej demokratyczne" podejście do prezentowania uzyskanych materiałów, a równocześnie  o przestrzeganie  wymagań poszczególnych świadków uregulowań instytucji, które te relacje przechowują. Oprócz tego należy  również zakwestionować fakt, że świadkowie często opowiadają o sprawach osobistych, dlatego więc uważamy za stosowne udostępnienie ich wypowiedzi dla tych, którzy okażą głębsze zainteresowanie takim tematem. Z wyżej wymienionych powodów zwykły niezarejestrowany użytkownik ma oprócz tekstów biograficznych i fotografii do dyspozycji „audiopróbki" w postaci kilku klipów, które charakteryzują osobowość świadka oraz jego istotne przeżycia. Nasza elektroniczna pracownia naukowa jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby zaznajomić się z relacjami nagrań oraz wszelkimi zgromadzonymi materiałami.

 

Co to jest elektroniczna pracownia naukowa i jak zostać badaczem?

 

Tak jak „zwykłe" dokumenty historyczne przechowywane są w archiwum, zbiór relacji świadków na portalu Pamięć Narodu zaprojektowano jako archiwum cyfrowe, które kieruje się pewnymi uregulowaniami. Osoby zainteresowane badaniem zgromadzonych materiałów proszone są do wypełnienia formularza rejestracyjnego. Następnie administrator wyśle pod adres danej osoby certyfikat z upoważnieniem do wstępu do elektronicznej pracowni naukowej.

Dostępu do dokumentów nie zamierzamy w żaden sposób ograniczać, np. przez stopień wykształcenia czy kierunek zawodowy (gdyż jakakolwiek osoba ma prawo do badania w  zwykłym archiwum), chcemy jednak być pewni, że badaczem jest konkretna osoba mająca określoną motywację, nie tylko anonimowy użytkownik Internetu, dlatego obraliśmy w/w sposób rejestracji. Oprócz możliwości zapoznania się z całymi nagraniami oraz dodatkowymi dokumentami istnieje jeszcze możliwość załączenia  swojego komentarza do narracji poszczególnych świadków albo uczestniczenia w dyskusjach fachowych, ewentualnie otwarcia nowych tematów badawczych. To wszystko w ramach przestrzegania regulaminu elektronicznej pracowni naukowej.

 

 

WEJDŹ DO POKOJU BADAŃ

Login:Hasło:

Rejestracja do pokoju badań

Lost password?


USTAW JAKO STRONĘ STARTOWĄ   | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum