cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

GYIK

Miért a Nemzet emlékezete?

Ezen portál alapját a múlt század jelentős történelmi eseményeiről szóló, azon időszak kortársainak vallomásai alkotják. Gyakran szubjektív és torzított vallomások. Épp az ilyen személyes emlékek nagy mennyiségének összegyűjtésével jön létre azon személyek egyfajta kollektív emlékezetének kifejezése, akiket a territórium, a nyelv vagy az állampolgárság köt össze. Innen a Nemzet emlékezete. A nemzetet egy, bizonyos közös történelmi tapasztalatokkal rendelkező embercsoportként fogjuk fel. Projektünket nem kívánjuk valamilyen szigorú, nacionális szellemben korlátozni - végső soron a publikált kortárs elbeszélők között már most találunk holocaust áldozatokat Wehrmacht-katonák mellett, nagyvárosi értelmiségieket kicsi, Kárpátokon túli falvak szülöttei mellett, miközben ezek az emberek mindannyian cseheknek érezték magukat életük során. Arról nem is beszélve, hogy a Nemzet emlékezete portált egy európai platformként szeretnénk prezentálni.

Hogy válhatok a Nemzet emlékezete portál alkotótársává?

Amennyiben szívesen rögzítene érdekes kortárs tanúságait, két lehetősége van:

-         amennyiben Ön magánszemély, az Európai Emlékezet Társaság tagjává válhat, a Post Bellum társulás munkatársainak sorában. A nevezett társulás e projekt főkoordinátora, s 2001 óta foglalkozik kortárs elbeszélőkkel eszközölt felvételek készítésével. Írjon a Post Bellum o.s. /vsz. a polgári szöv. rövidítése/ megbízott tagjainak, ezt követően egy rövid tesztnek vetik alá (a teszt a 20. század történelméről, az elbeszélt történelem problematikájáról és a felvételek készítésével és feldolgozásával kapcsolatos alapvető technikai kérdésekről szól). Amennyiben Ön sikerrel jár, s a következő felvételnél kielégítő rátermettséget tanúsít, a Post Bellum gyűjtőjévé - narrátorává válhat. A szövetség a Post Bellum számára végzett munkát az elért eredmények függvényében honorálja.

-         amennyiben Ön olyan intézmény vagy szervezet (média, iskola, múzeum, polgári társulás vagy egyéb szervezet) képviselője, amely elbeszélt történelmi projektet realizál, kérjem írjon  a kezelőknek, s közölje projektjük metodológiájának rövid leírását! A Nemzet emlékezete portál alkotói minden, a kortárs elbeszélők vallomásainak rögzítésére irányuló ténykedést - amennyiben az legalább az alapvető metodológiai kritériumoknak megfelel - üdvözölnek. A kapcsolódó projektek és intézmények részére semmilyen pénzbeli ellenszolgáltatást nem nyújtunk, azonban viszonzásképpen térítésmentesen fel tudunk ajánlani Önöknek egy felhasználói szempontból egyszerű tárolási rendszert az interneten a kortárs elbeszélők vallomásaihoz, valamint az Önök intézményének az Európai Emlékezet Társulásba történő felvételét. Továbbá ebből következően, eredményeiknek a kollégákkal történő összehasonlítási lehetőségét Európa-szerte, valamint - nem utolsósorban - alkalmat munkájuk eredményeinek bemutatására az interneten és egyéb médiumokban.

Miért nem hozunk nyilvánosságra teljes felvételeket?

Az elbeszélt történelem területén számos projekt keletkezett elsődlegesen kutatási céllal a rögzített emlékek publikálásának terve nélkül. A Post Bellum gyűjteményében is - amely e pillanatban a Nemzet emlékezete portál alapjává vált, s ahol a kezdetektől számoltunk a rádióműsor formájú tanúságokkal - találunk olyan kortárs elbeszélőket, akik nem adták beleegyezésüket a felvétel részbeni vagy teljes nyilvánosságra hozatalához. A Nemzet emlékezete portál alkotói a megszerzett anyagok prezentációjában elsődlegesen a lehető „legdemokratikusabb" hozzáállást követik, egyúttal tisztelni szeretnénk az egyes kortárs elbeszélők kéréseit és az emlékeket őrző intézmények szabályait is. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a kortárs elbeszélők sok esetben érzékeny témákról beszélnek, ezért azt tartjuk helyesnek, ha a vallomásokat azok számára tesszük hozzáférhetővé, akik a problematikát illetően mélyebb érdeklődést tanúsítanak. A hétköznapi, nem regisztrált felhasználónak jelenleg - az említett okok miatt - az életrajzi szövegeken és fényképeken kívül audio-szemelvények állnak rendelkezésére néhány, a kortárs elbeszélő személyiségét és meghatározó élményeit jellemző klipp formájában. Mindenkit, aki a teljes felvételeket és az összes felhalmozott anyagot közelebbről kívánja megismerni, szívesen üdvözlünk e-kutatóhelyünkön.

Mi az e-kutatóhely és hogyan válhatok kutatóvá?

Ahogyan a „szokványos" történelmi dokumentumokat levéltárban tároljuk, a kortárs elbeszélők emlékeinek gyűjteményét a Nemzet emlékezete portálon egyfajta digitális levéltárként szerkesztjük, amelyben meghatározott szabályok érvényesülnek. Mindenki, aki a felhalmozott anyagot közelebbről kívánja megismerni, kitölti a regisztrációs kérdőívet, majd a portál kezelőitől a feltüntetett postacímre megkapja a kutatói minősítést a kutatóhelyre történő belépés jogosítványával együtt. A dokumentumok elérhetőségét semmilyen módon nem kívánjuk - pl. megszerzett végzettséggel vagy szakmai irányultsággal - korlátozni (úgy, mint a szokványos levéltárban, bárki kutathat), szeretnénk azonban megbizonyosodni arról, hogy a kutató egy konkrét személy, meghatározott motivációval, nem pedig csak egy névtelen internethasználó. Ezért választjuk a kutatóhelyre történő regisztrálás említett módját. A kutatónak a teljes felvételek és a kapcsolódó dokumentumok megismerésén kívül lehetősége van arra, hogy saját kommentárjával csatlakozzon az egyes kortárs elbeszélőkhöz, vagy bekapcsolódjon a szakmai vitákba, esetleg új kutatási témákat nyisson. Mindez az e-kutatóhely szabályainak tiszteletben tartása mellett történhet.

BELÉPÉS A KUTATÓSZOBÁBA

Felhasználónév:Jelszó:

Regisztrálás a kutatószobába

Elfelejtette jelszavát?


BEÁLLÍTÁS KEZDŐOLDALKÉNT  | RSS  | KAPCSOLATTARTÓK  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum