cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Bulletin board


Page b_first_10 b_prev_10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b_next_10 b_last_10  of 53 (314 records)
07/11/2013 12:50:24
Terezínské ozvěny - 24. listopadu 2013, 17:00, Městská knihovna v Praze
Zveme Vás na setkání věnované životu a tvorbě kluků a holek deportovaných do terezínského ghetta. Během večera slavnostně představíme nové anglicko-české vydání básnické sbírky Hanuše Hachenburga - Hned vedle bílá barva mráčků (The White Colour of the Clouds Right Alongside) a dvě DVD příběhů a vzpomínek pamětníků holokaustu Michaely Vidlákové, Tommyho Karase a Pavla Wernera, které jsou určeny především pro školy. Pokřtěno bude také nové CD zhudebněných básní a písní terezínského ghetta.
06/11/2013 14:16:31
Securitas Imperi č. 23
Třiadvacáté číslo Securitas Imperii obsahuje tři rozsáhlé studie. Text Miroslava Nováka se věnuje pojmu totalitarismus a jeho aplikaci na komunistické systémy jak obecně, tak s důrazem na česká specifika. Petr Placák se zabývá povahou ideologických režimů s ohledem na poválečný vývoj v Československu a Kamil Nedvědický právním řádem po roce 1989 a historickou pamětí. Rubrika dokumenty je věnovaná Platformě evropské paměti a svědomí, především chronologii jejího vzniku. Číslo obsahuje rovněž množství diskuzních příspěvků, recenzí, anotací a zpráv.
06/11/2013 12:04:54
Cena Muzea romské kultury
Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás pozvali na předání Ceny Muzea romské kultury dlouholeté spolupracovnici muzea a pamětnici paní Emílii Machálkové. 14. 11. 2013 v 18 h v Moravské zemské knihovně (Kounicova 65a, Brno) Před vlastním předáním ceny bude promítnut snímek Rom hraje, zpívá, tančí z roku 1971. Srdečně zveme Muzeum romské kultury
05/11/2013 14:07:11
Rok bez Magora
Srdečně zveme na promítání filmu Rok bez Magora režiséra Olivera Maliny Morgensterna, které se uskuteční v úterý 12. listopadu 2013 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti ÚSTRu (Siwiecova 2, Praha 3 - Žižkov).
05/11/2013 13:55:11
Křišťálová noc - seminář v Liberci
Přesně po 75 letech Vás zveme na speciální tematický seminář do míst, kde se tzv. Křišťálová noc odehrála Součástí programu semináře jsou ukázky, práce s dokumenty i videomateriály a beseda s pamětnicí, paní Bohumilou Havránkovou, která pocházela z Liberce. Zvláštním bodem programu bude komentovaná prohlídka výstavy Synagogy v plamenech: Křišťálová noc v českém pohraničí a přednáška o sudetských Židech. KONTAKTNÍ EMAIL: aneta.plzakova@terezinstudies.cz
31/10/2013 08:57:53
OCHRANA STÁTNÍ HRANICE V 70. LETECH
dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, OCHRANA STÁTNÍ HRANICE V 70. LETECH. 40 LET OD POSLEDNÍ VÝRAZNÉ ZMĚNY V ORGANIZACI POHRANIČNÍ STRÁŽE, pořádané 6. – 7. listopadu 2013, v Technickém muzeu v Brně – přednáškový sál (4. patro), Purkyňova 105, Brno-Královo Pole. Na http://www.abscr.cz/cs/konference-ochrana-statni-hranice-v-70-letech naleznete program konference i další informace pro účastníky.Add message on the bulletin board

Your message has to be approved by the administrator of this portal before publishing.
Title*

Message*


ENTER RESEARCH ROOM

Login:Password:

Registration to research room

Lost password?


SET AS HOMEPAGE  | RSS  | CONTACTS  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum